آشنایی با دنده عقب هوشمند!

آشنایی با دنده عقب هوشمند!

دنده عقب هوشمند سیستمی است که با استفاده از یک سنسور کوچک به کمک راننده میرود! محل نصب سنسور در سپر عقب است .فعال شدن این سیستم زمانی است که خودرو دنده عقب بگیرد . در این هنگام سنسور فعال شده و موانع موجود در عقب خودرو را به راننده خبر میدهد .این خبر بصورت نوری , صوتی یا ویبره قابل تنظیم است .بعنوان مثال در سیستم نوری وضعیت مناسب با چراغ سبز نشاد داده میشود .وضعیت احتمال خطر با زرد و خطر قطعی و تصادف نوری قرمز رنگ دارد .

در عین حال این سیستم خودروهای مدرن  ۱۰۰ درصد هم مطمئن نیست و هوش راننده است که باید باز هم مراقبت بدون واسطه را اعمال کند !

 

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.