تکنیک  Clutch Kick

تکنیک  Clutch Kick

از این تکنیک میشه نرسیده به پیچ یا وسط پیچ استفاده کرد با ضربه رو کلاچ و ول کردن اون تکان ناگهانی به ماشین داده تا چسبندگی ماشین رو به زمین از دست بدهید .

باسرعت خیلی زیاد وارد پیچ شوید اگه شما با این تکنیک آشنایی ندارید با این سرعت اول understeer رو تجربه کنید

فرمون رو به سمت پیچ بچرخونید و گاز رو ول نکنید

وقتی شما با این سرعت فرمون رو چرخوندید ماشین شما باید وارد understeer شود وقتی این حالت انجام شد یا قرارشد انجام بشه کلاچ بگیرید ولی گاز رو ول نکنید .

وقتی شما کلاچ رو گرفتید و گاز دادید RPM میره بالا و و با ول کردن ناگهانی کلاچ میتونید خیلی راحت چسبندگی عقب ماشین رو خراب کنید و عمل دریفت رو آغاز کنید

ـ شما الان در یک oversteered شدید هستید از ترمز استفاده نکنید چون کنترل ماشینتون رو به هم میزنه در ضمن تمام وزن ماشین روی چرخهای جلو قرار داره و میتوانید با گاز و فرمون اون رو در پیج کنترل کنید و به دریفت ادامه دهید

وقتی جاده صاف شد گاز رو به آرومی ول کنید و هر وقت چرخهای جلو خط جاده صاف رو لمس کردند فرمون رو با جاده صاف مستقیم کنید.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.