راهنمای شکایت از فردی که خودرو رنگ شده یا کیلومتر دستکاری فروخته است

راهنمای شکایت از فردی که خودرو رنگ شده یا کیلومتر دستکاری فروخته است

احتمالا برای تعدادی از خریداران رخ داده است که پس از معامله معایبی از جمله رنگ شدگی، تعویض ارکان اصلی، چپی بودن و یا کم کردن کیلومتر خودرو  را متوجه میشوند؛ در این موقعیت بهترین روش پیگیری حقوقی چیست؟ در ادامه با wedrive همراه باشید.

محمدعلی شبیری – کارشناس ارشد حقوق جرم و جزا – در انجام معاملات گاهی یکی از طرفین اعمال فریبنده و نیرنگ آمیز انجام می دهد تا موفق به فروش کالای معیوب خود شود. در این حالت خریدار می تواند پس از انجام معامله و آگاهی از عیوب کالای خریداری شده به استناد ماده ۴۳۸ و ۴۳۹ قانون مدنی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
ماده ۴۳۸ قانون مدنی این‌گونه تعریف شده است: «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود»؛ حقوقدانان نیز آن را بدین شکل تعریف کرده‌اند که تدلیس نیرنگی نامتعارف است که از سوی یکی از دو طرف معامله، یا با آگاهی و دستیاری او، به‌منظور گمراه ساختن طرف دیگر به‌کار می‌رود و او را به معامله‌ای برمی‌انگیزد که در صورت آگاه بودن از واقع به آن رضا نمی‌داد؛ به عبارت دیگر اگر طرف معامله می‌دانست که به‌طور مثال مورد معامله دارای این حسن نبوده و یا دارای این عیب است، اقدام به انجام معامله نمی‌کرد. در نتیجه برای به وقوع پیوستن تدلیس دو شرط لازم است: انجام عملیات (اعم از گفتار یا فعل) و فریب دادن.
باید توجه داشت که جهت اثربخش بودن تدلیس این شرط لازم است که عملیات فریب‌دهنده باید پیش از انجام معامله باشد تا طرف دیگر را اغوا و رغبت به انجام معامله را ایجاد کند؛ در واقع به‌جهت این رغبت طرف معامله به سرگرفتن آن رضا دهد.
حال گاهی فروشنده در متن قرارداد تمامی خیارات را اسقاط می کند (شرط اسقاط کافه خیارات). در این حالت نیز برخی از حقوق دانان معتقدند تا زمانی که فردی از موارد حق خود اطلاع نداشته باشد، نمی‌تواند آن را اسقاط کند چراکه ممکن است در صورت آگاهی راضی به این موضوع نشود. اما پیشنهاد می شود در هنگام عقد قرارداد خیار تدلیس استثنا شود.
راهنمای شکایت از فردی که خودرو رنگ شده یا کیلومتر دستکاری فروخته است
قابل توجه است که قبل از انجام معامله، خودرو دقیقا توسط کارشناس خبره بررسی شود اما اگر بعد از خرید خودرو متوجه عیوبی مانند رنگ شدگی، چپی بودن ، تعویض ارکان اصلی  و یا کم کردن کیلومتر شدید ضمن ارسال اظهارنامه بلافاصله با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مراتب فسخ معامله را به فروشنده اعلام کنید. سپس دادخواست فسخ به استناد خیار تدلیس تنظیم و مراحل بعدی مزبوط به اخذ نظریه کارشناس و تامین دلیل از طریق دادگاه محل خود پیگیری کنید.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *