سود خودرو در سال آینده +جدول

سود خودرو در سال آینده +جدول

به گزارش مجله خودرو، در تحلیل پیش رو سعی برآن شد تا با ثابت در نظر گرفتن شرایط گوناگون همچون نرخ های فروش، اثر افزایش تیراژ تولید بر سودآوری شرکت ایران خودرو مورد بررسی قرار گیرد.

با توجه به شرایط کنونی ثبات قیمت خودرو محتمل ترین گزینه پیش رو بوده و تنها متغیری که می تواند با رفع تحریم ها اثر قابل اهمیتی بر روند سودآوری “خودرو” داشته باشد، افزایش تیراژ تولید محصولات می باشد.

مقدمه
کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال (ایران خودرو) که بزرگترین کارخانه اتومبیل سازی در ایران است در ۱۲ مهر ماه ۱۳۴۱ جهت تولید انواع خودرو تاسیس و یکسال بعد در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۴۲ مورد بهره برداری قرار گرفت. در اردیبهشت ماه ۱۳۴۶ بهره برداری از تاسیسات ساخت اتومبیل پیکان و در سال های بعد بهره برداری از خط تولید مینی بوس بنز و خط تولید وانت آغاز گردید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نام شرکت ایران ناسیونال به شرکت ایران خودرو تغییر یافت و سپس در سال ۱۳۷۱ با تغییر از سهامی خاص به سهامی عام پا به بورس گذاشت.
ترکیب سهامداران

زیرمجموعه های شرکت

* شرکت ایران خودرو در حالی ۶۵ درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری سمند را داراست که این زیرمجموعه غیربورسی نیز سهامدار حدود ۵۰ درصد از سهام ایران خودرو دیزل می باشد بنابراین شرکت ایران خودرو در مجموع بیش از ۵۵ درصد از سهام “خاور” را در اختیار دارد.

* مالکیت بلوک ۳۳ درصدی سهام بانک پارسیان نیز در اختیار گروه ایران خودرو است و از سال ۸۸ تا کنون بحث واگذاری آن توسط ایران خودرو مطرح میباشد. بنابراین در صورت فروش این بلوک میتوان شاهد ورود نقدینگی و جبران بخشی از هزینه های مالی گروه ایران خودرو بود.

ظرفیت های تولید

* ظرفیت اسمی تولیدات ایران خودرو رقمی معادل ۸۸۰ هزار دستگاه در سال می باشد که تنها حدود ۴۳ درصد آن برای تولید سال جاری توسط شرکت برآورد شده است.

وضعیت تولید و فروش

* مقدار تولید شرکت ایران خودرو به تدریج از سال ۹۲ تا کنون به دلیل فشار تحریم ها رو به کاهش گذاشته به گونه ای که با وجود برآورد تولید ۴۳۸ هزار دستگاه در سال جاری تنها ۳۰ درصد آن تحقق یافته است.

وضعیت سودآوری

مفروضات تولید

* میزان تولید شرکت برای شش ماهه دوم سال جاری با در نظر گرفتن وضعیت تولید شرکت در ماه مهر و آبان و همچنین رونق همیشگی فروش محصولات در نیمه دوم هر سال ، با رشد ۵۰ درصدی نسبت به میزان تولید شش ماهه دوم لحاظ شده است.

* با توجه به رفع تحریم ها و احتمال تغییر تیراژ تولید خودروسازان میزان تولید برای سال ۹۳ با در نظر گرفتن سه حالت خوشبینانه ، بدبینانه و منطقی برآورد شده است.

* در برآورد خوشبینانه ، کلیه ظرفیت های تولید برای سال ۹۳ برابر ۹۰ درصد ظرفیت های اسمی شرکت ایران خودرو و مطابق با جدول ظرفیت اسمی ارائه شده در نظر گرفته شده است.

* در برآورد منطقی ، ظرفیت تولید محصولات برابر ۷۵ درصد ظرفیت اسمی مطرح شده لحاظ شده است.

* در پیش بینی بدبینانه ، ظرفیت های تولید برابر با سال جاری و بدون افزایش تیراژ در نظر گرفته شده است.

مفروضات فروش

* فروش محصولات در کلیه برآوردها برابر با میزان تولید در نظر گرفته شده است.

* نرخ فروش محصولات برای شش ماهه دوم سال جاری برابر با نرخ تحقق یافته در سه ماهه دوم امسال لحاظ شده است.

* نرخ فروش محصولات برای سال ۹۳ نیزبدون تغییر و برابر با سال ۹۲ برآورد شده است.

مفروضات بهای تمام شده

* در برآورد بهای تمام شده محصولات ، بهای مواد مصرفی با توجه به روند آن در سنوات گذشته، درصدی از تولید و به تبع آن فروش محصولات در هر سال در نظر گرفته شده است.

* هزینه دستمزد و سربار تولید برای سال ۹۳ نیز با رشد حدود ۲۰ درصدی پیش بینی شده است.

مفروضات صورت سود و زیان

* سرمایه شرکت در کلیه برآوردها برابر با سرمایه جدید یعنی ۹۶۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

* هزینه های جذب نشده تولید که در سرفصل خالص درآمد(هزینه ها) عملیاتی لحاظ میشود در هر یک از سناریوها متناسب با ظرفیت تولیدی برآوردی در نظر گرفته شده است.

* درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها برای سال ۹۳ برابر با بودجه ۹۲ شرکت در نظر گرفته شده است ، اما به طور طبیعی با تغییر سودآوری زیرمجموعه های “خودرو” میتوان شاهد رشد این پارامتر صورت سود و زیان بود.

* سرفصل درآمد(هزینه) غیر متفرقه شامل سود و زیان ناشی از تسعیر ارز و درآمد فروش دارایی ثابت است که با توجه به ثبات نرخ ارز زیان ناشی از تسعیر ارز برای سال ۹۳ برابر صفر درنظر گرفته شده است.

* درآمد حاصل از فروش دارایی های ثابت نیز به دلیل عدم قابلیت پیش بینی در حال حاضر صفر در نظر گرفته شده است.چنانچه هرگونه فروشی در دارایی ثابت ایران خودرو رخ دهد ، این سرفصل افزایش خواهد یافت.

نکته حائز اهمیت

* فروش هر یک از سرمایه گذاری ها توسط ایران خودرو در وهله اول موجب کاهش هزینه های مالی و رشد سودآوری این شرکت میگردد.

* کاهش ۵ درصدی در نرخ سود پرداختی تسهیلات توسط این شرکت موجب کاهش ۲۲ درصدی هزینه های مالی آن میگردد.

نتیجه گیری:

در تحلیل پیش رو سعی برآن شد تا با ثابت در نظر گرفتن شرایط گوناگون همچون نرخ های فروش، اثر افزایش تیراژ تولید بر سودآوری شرکت ایران خودرو مورد بررسی قرار گیرد. چرا که با توجه به شرایط کنونی ثبات قیمت خودرو محتمل ترین گزینه پیش رو بوده و تنها متغیری که می تواند با رفع تحریم ها اثر قابل اهمیتی بر روند سودآوری “خودرو” داشته باشد، افزایش تیراژ تولید محصولات می باشد.

همانطور که از تحلیل فوق پیداست دستیابی به تولید حدود ۷۵ درصد ظرفیت اسمی، به دلیل رشد قابل توجه درآمد فروش و از سوی دیگر کاهش هزینه های جذب نشده تولید می تواند موجب جبران زیان هر سهم شرکت شود و در حالت منطقی شرایط تحقق سود ۱۰۰ تومانی به ازای هر سهم را فراهم نماید.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.