قیمت روز خودرو داخلی در بازار یکشنبه ۳۱ شهریور ۹۲

قیمت روز خودرو داخلی در بازار یکشنبه ۳۱ شهریور ۹۲

قیمت روز خودرو داخلی در بازار در مجله خودرو

قیمت روز خودرو داخلی در بازار یکشنبه ۳۱ شهریور ۹۲ ( قیمت به تومان می باشد)

ایران خودرو
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
وانت باردو۱۰,۸۱۰,۰۰۰
وانت باردو .سپر جدید (cop)۱۱,۳۰۰,۰۰۰۱۰,۸۷۰,۰۰۰
وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید (cop)۱۱,۸۰۰,۰۰۰۱۲,۳۷۰,۰۰۰
وانت باردو دوگانه سوز۱۲,۵۰۰,۰۰۰۱۲,۳۱۰,۰۰۰
وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز (cop)۱۳,۰۰۰,۰۰۰۱۲,۸۲۰,۰۰۰
وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز (cop)۱۴,۳۲۰,۰۰۰
پژو روآ سال سفارشی۱۵,۱۰۰,۰۰۰
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی۱۶,۸۰۰,۰۰۰
سمند SE۲۴,۸۰۰,۰۰۰۲۰,۶۲۰,۰۰۰
سمند LX دوگانه سوز۲۸,۶۰۰,۰۰۰۲۶,۸۵۰,۰۰۰
سمند LX۲۷,۲۰۰,۰۰۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰
سمند LX یورو ۴۲۶,۷۰۵,۰۰۰
سمند سورن MUX۳۱,۵۰۰,۰۰۰۲۶,۸۵۰,۰۰۰
سمند سورن MUX با رینگ معمولی۲۶,۵۰۰,۰۰۰
سمند سورن ELX۳۰,۵۰۰,۰۰۰
سمند سورن ELX با رینگ معمولی۲۸,۵۰۰,۰۰۰
سمند سورن ELX با تریم بژ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
سمند سورن ELX با موتور EF7۳۴,۵۰۰,۰۰۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰
سمند EF7 بدون مالتی پلکس۲۷,۶۰۰,۰۰۰۲۴,۲۸۰,۰۰۰
سمند EF7 مالتی پلکس۲۸,۰۰۰,۰۰۰۲۴,۵۳۰,۰۰۰
سمند EF7 با داشبورد جدید یورو ۴۲۷,۹۸۰,۰۰۰
سمند EF7 دوگانه سوز۲۹,۳۰۰,۰۰۰۲۷,۶۹۰,۰۰۰
سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲۹,۳۹۵,۰۰۰
سمند سریر
پژو GLX 405 یورو ۴۲۶,۸۵۰,۰۰۰۲۵,۷۷۵,۰۰۰
پژو GLX 405 دوگانه سوز۲۸,۷۰۰,۰۰۰۲۶,۶۶۰,۰۰۰
پژو SLX 405 موتور TU5۲۸,۰۰۰,۰۰۰۲۶,۱۱۵,۰۰۰
پژو SLX 405 استاندارد یورو ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰۲۳,۱۱۰,۰۰۰
پژو پارس معمولی دوگانه سوز۳۵,۶۰۰,۰۰۰۳۱,۲۸۵,۰۰۰
پژو پارس سال یورو ۴۳۴,۳۰۰,۰۰۰۲۹,۹۷۵,۰۰۰
پژو پارس سال۳۳,۲۰۰,۰۰۰
پژو پارس LX موتور TU5۳۷,۰۰۰,۰۰۰۳۳,۶۰۵,۰۰۰
پژو پارس ELX۴۲,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس ELX آپشن جدید۴۳,۱۰۰,۰۰۰
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5۴۶,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵۳۵,۶۰۰,۰۰۰۳۴,۴۹۲,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20۳۴,۵۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ۳۷,۶۰۰,۰۰۰۳۴,۹۹۷,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ۳۶,۳۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2۴۱,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک۵۳,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده ای۴۴,۰۰۰,۰۰۰
رانا TU5۳۰,۵۰۰,۰۰۰۳۰,۲۷۰,۰۰۰
تندر E1۳۱,۰۰۰,۰۰۰
رنو تندر E2۳۴,۵۰۰,۰۰۰
رنو تندر E2 دوگانه سوز۳۹,۰۰۰,۰۰۰
رنو تندر اتوماتیک E2 تک ایربگ۴۵,۵۰۰,۰۰۰۴۷,۰۳۶,۰۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰
سوزوکی کیزاشی اتومات فول۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰
سایپا
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
پراید ۱۳۲ SE۱۷,۲۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX۱۶,۷۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ LE۱۶,۰۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز۱۸,۱۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SX۱۶,۷۰۰,۰۰۰۱۵,۰۸۲,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL۱۵,۶۰۰,۰۰۰۱۴,۵۹۱,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز۱۷,۷۰۰,۰۰۰
پراید ۱۴۱ EX۱۶,۳۰۰,۰۰۰
پراید ۱۴۱ LE
پراید ۱۴۱ SX۱۵,۴۰۰,۰۰۰۱۴,۲۱۳,۰۰۰
پراید ۱۴۱ SL۱۳,۷۲۰,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SE۱۷,۲۰۰,۰۰۰
پراید ۱۱۱ EX۱۷,۳۰۰,۰۰۰
پراید ۱۱۱ LE۱۶,۴۰۰,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SX۱۶,۸۰۰,۰۰۰۱۵,۲۶۸,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SL۱۶,۰۰۰,۰۰۰۱۴,۷۷۶,۰۰۰
پراید SL 131۱۵,۰۵۰,۰۰۰۱۴,۴۷۴,۰۰۰
پراید SL 131 گازسوز۱۷,۲۰۰,۰۰۰
پراید SX 131۱۶,۰۰۰,۰۰۰۱۴,۹۶۷,۰۰۰
پراید SE 131۱۶,۴۰۰,۰۰۰
پراید LE 131۱۵,۶۵۰,۰۰۰
پراید LE 131 گازسوز۱۷,۶۰۰,۰۰۰۱۶,۷۷۴,۰۰۰
پراید EX 131۱۶,۶۰۰,۰۰۰۱۵,۷۶۷,۰۰۰
پراید EX 131 گازسوز۱۸,۳۰۰,۰۰۰۱۷,۲۶۷,۰۰۰
تیبا SL
تیبا EX۲۱,۰۰۰,۰۰۰
تیبا LX
تیبا SX یورو ۴۱۹,۹۰۰,۰۰۰۲۰,۰۶۰,۰۰۰
ریو مدل ۹۰ . صفر۳۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت نیسان . ABS . تاخوگراف۲۳,۰۰۰,۰۰۰
وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف۲۴,۴۰۰,۰۰۰
وانت نیسان دیزل . ABS . کولر۲۵,۸۰۰,۰۰۰۲۶,۳۲۰,۰۰۰
وانت شوکا۲۵,۵۰۰,۰۰۰
وانت شوکا گازسوز۲۷,۰۰۰,۰۰۰۲۵,۹۱۰,۰۰۰
زانتیا . مشابه صفر ۸۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ تک کابین اتاق جدید۷۸,۰۰۰,۰۰۰۷۲,۸۲۹,۰۰۰
پیکاپ دو کابین اتاق جدید۸۶,۰۰۰,۰۰۰
سیتروئن C5 جدید ۲۰۱۱۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پارس خودرو
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
مورانو ۲۰۱۲۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰۱۸۲,۸۰۰,۰۰۰
نیسان تینا HIGH۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰۱۳۵,۷۰۰,۰۰۰
نیسان تینا MID۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰۱۲۵,۱۰۰,۰۰۰
نیسان قشقایی HIGH۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
ماکسیما . مولتی مدیا۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰۱۰۴,۱۰۰,۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ اتومات۸۵,۰۰۰,۰۰۰۷۴,۴۰۰,۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ اتومات . آپشن دار۸۸,۰۰۰,۰۰۰
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰۶۳,۶۰۰,۰۰۰
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید
رنو تندر E2 آپشن دار۳۷,۰۰۰,۰۰۰۳۶,۸۰۰,۰۰۰
پارس تندر . اتاق جدید۳۹,۵۰۰,۰۰۰۳۷,۵۰۰,۰۰۰
رنو تندر E1 یورو ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰
کرمان خودرو
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
هیوندای آوانته اتوماتیک۹۳,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای آوانته معمولی۸۰,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای ورنا اتوماتیک
هیوندای ورنا معمولی
لیفان ۵۲۰ آی۲۹,۰۰۰,۰۰۰
لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰
لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰۴۳,۹۰۰,۰۰۰
جک توجوی هاچ بک۳۱,۵۰۰,۰۰۰۳۵,۹۹۰,۰۰۰
جک توجوی صندوقدار۳۳,۰۰۰,۰۰۰۳۷,۵۶۰,۰۰۰
جک J5۴۹,۰۰۰,۰۰۰۵۱,۸۲۰,۰۰۰
لیفان X60۶۶,۵۰۰,۰۰۰۶۳,۶۰۰,۰۰۰
لوبو۱۷,۰۰۰,۰۰۰
گروه بهمن
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک
مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ با موتور ۱٫۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر ۸۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مزدا ۲ فول۷۴,۵۰۰,۰۰۰
وانت مزدا تک کابین۲۷,۸۰۰,۰۰۰
وانت مزدا تک کابین گازسوز۲۹,۷۰۰,۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین۳۰,۸۰۰,۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز۳۲,۰۰۰,۰۰۰
آسا . فاو B50
ایسوزو ۵ تن بدون کاربری۶۸,۸۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۶ تن بدون کاربری۸۶,۰۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۸ تن بدون کاربری۹۱,۰۰۰,۰۰۰
مینی بوس ایسوزو مدل سحر۱۰۷,۳۰۰,۰۰۰
کامیون ایسوزو ۱۸ تن۲۱۹,۲۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا تک کابین۵۵,۰۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل۶۴,۰۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل۶۷,۰۰۰,۰۰۰
مدیران خودرو
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
MVM 110 چهار سیلندر۱۹,۱۰۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک۲۴,۲۰۰,۰۰۰
MVM 110 سه سیلندر۱۷,۹۰۰,۰۰۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰
MVM 530۳۷,۹۰۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
MVM 315 هاچ بک۳۶,۰۰۰,۰۰۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰
MVM 315 صندوقدار۳۶,۷۰۰,۰۰۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰
تیگو _ X33۶۰,۳۰۰,۰۰۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰
راین
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
ولیکس سی ۳۰ دنده معمولی ELITE۴۱,۰۰۰,۰۰۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰
ولیکس سی ۳۰ اتوماتیک ELITE۵۷,۰۰۰,۰۰۰
ولیکس سی ۳۰ اتوماتیک Luxury
زاگرس خودرو
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰
پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰
جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹۴۶,۵۰۰,۰۰۰
جنتو . دنده اتوماتیک۵۶,۰۰۰,۰۰۰
پروتون ویرا
مرتب خودرو
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
گک گونو – G5۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی۴۹,۰۰۰,۰۰۰
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی۵۳,۰۰۰,۰۰۰
دیار خودرو
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
وینگل ۳ تک کابین
وینگل ۳ دو کابین۵۵,۰۰۰,۰۰۰
وینگل ۵ تک کابینبه زودی
وینگل ۵ دو کابین۵۶,۰۰۰,۰۰۰
هاوال M4به زودی
هاوال H6۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
وانت دییر

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *