قیمت خودرو های تولید داخل شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵

ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
قیمت خودرو وانت باردو ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ۱۳,۸۷۰,۰۰۰
قیمت خودرو وانت باردو . دوگانه سوز ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۲۶۰,۰۰۰
قیمت خودرو سمند SE – تک ایربگ ۲۶,۴۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو سمند SE – دو ایربگ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۰۵۹,۰۰۰
قیمت خودرو سمند LX – تک ایربگ ۲۹,۳۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو سمند LX – دو ایربگ ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ ۲۹,۵۵۴,۰۰۰
قیمت خودرو سمند LX . دوگانه سوز – دو ایربگ ۳۱,۲۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو سمند EF7 – تک ایربگ ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ ۲۸,۸۵۷,۰۰۰
قیمت خودرو سمند EF7 – دو ایربگ ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ ۲۹,۶۸۴,۰۰۰
قیمت خودرو سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳۰,۹۷۰,۰۰۰
قیمت خودرو سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ (مالتی پلکس) ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ ۳۱,۲۳۰,۰۰۰
قیمت خودرو سمند سورن ELX با موتور EF7 – دو ایربگ ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳۵,۷۸۰,۰۰۰
قیمت خودرو پژو GLX 405 ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ ۲۶,۷۰۷,۰۰۰
قیمت خودرو پژو GLX 405 . داشبورد جدید . ۲ ایربگ ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ ۲۸,۴۸۰,۰۰۰
قیمت خودرو پژو GLX 405 دوگانه سوز ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ ۲۸,۳۴۱,۰۰۰
قیمت خودرو پژو GLX 405 دوگانه سوز . دو ایربگ ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ ۳۰,۱۱۸,۰۰۰
قیمت خودرو پژو SLX 405 ۲۹,۵۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو پژو SLX 405 . داشبورد جدید . ۲ ایربگ ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۹,۶۳۴,۰۰۰
قیمت خودرو پژو پارس سال ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ ۳۲,۳۲۸,۰۰۰
قیمت خودرو پژو پارس سال . ۲ ایربگ . داشبورد جدید ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ ۳۴,۸۸۰,۰۰۰
قیمت خودرو پژو پارس سال . دوگانه سوز ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ ۳۳,۶۴۶,۰۰۰
قیمت خودرو پژو پارس سال . دوگانه سوز . داشبورد جدید ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ۳۶,۴۲۰,۰۰۰
قیمت خودرو پژو پارس LX ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ ۳۴,۵۱۷,۰۰۰
قیمت خودرو پژو پارس LX . داشبورد جدید . ۲ ایربگ ۴۲,۱۰۰,۰۰۰ ۳۶,۸۴۷,۰۰۰
قیمت خودرو پژو پارس ELX . تک ایربگ ۴۱,۳۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو پژو پارس ELX . دو ایربگ ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ ۳۹,۹۹۵,۰۰۰
قیمت خودرو پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۱٫۸ ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵,۳۳۰,۰۰۰
قیمت خودرو پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۲٫۰ ۴۹,۲۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ ۳۴,۱۰۰,۰۰۰ ۳۱,۸۹۴,۰۰۰
قیمت خودرو پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۰۹ ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ ۳۶,۳۳۴,۰۰۰
قیمت خودرو پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۴ ۳۴,۸۰۰,۰۰۰ ۳۴,۱۱۴,۰۰۰
قیمت خودرو پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۲۴ ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ ۳۶,۸۶۹,۰۰۰
قیمت خودرو پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۲۹ ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳۴,۶۴۹,۰۰۰
قیمت خودرو رانا EL ناموجود ناموجود
قیمت خودرو رانا LX ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ ۳۲,۹۱۴,۰۰۰
قیمت خودرو رنو تندر E1 ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ ۳۲,۵۵۰,۰۰۰
قیمت خودرو رنو تندر E2 . تک ایربگ ۴۱,۶۰۰,۰۰۰ ۳۶,۱۴۷,۰۰۰
قیمت خودرو رنو تندر E2 . دو ایربگ ۴۲,۵۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو رنو تندر اتوماتیک E2 ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳,۹۴۱,۰۰۰
قیمت خودرو رنو کلیو به زودی
قیمت خودرو رنو کپچر به زودی
قیمت خودرو سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵
قیمت خودرو سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ ناموجود ۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰
قیمت خودرو سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۳,۹۲۰,۰۰۰
قیمت خودرو دنا – ۱٫۷ لیتری EF7 به زودی ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو دنا – ۲٫۰ لیتری XUM به زودی به زودی
قیمت خودرو وانت دیزل – فوتون ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰,۰۰۰

سایپا

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
قیمت خودرو سایپا ۱۵۱ EX ۱۷,۱۵۰,۰۰۰ ۱۷,۲۱۹,۰۰۰
قیمت خودرو سایپا ۱۵۱ LE ۱۶,۷۵۰,۰۰۰ ۱۶,۷۱۹,۰۰۰
قیمت خودرو سایپا ۱۵۱ TL ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۱۶۹,۰۰۰
قیمت خودرو سایپا ۱۵۱ SL ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ۱۵,۹۱۹,۰۰۰
قیمت خودرو سایپا ۱۳۲ TL ناموجود ۱۹,۱۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز (سفید ) ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز ( مشکی ) ۲۰,۸۶۰,۰۰۰
قیمت خودرو سایپا ۱۳۲ SE ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ ۱۹,۶۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو سایپا ۱۳۲ SE ( تنوع رنگ ) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹,۸۶۰,۰۰۰
قیمت خودرو سایپا ۱۳۲ SE . پایه گازسوز ناموجود ۲۱,۱۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو سایپا ۱۴۱ SE ( سفید ) ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱۹,۳۲۰,۰۰۰
قیمت خودرو سایپا ۱۴۱ SE ( تنوع رنگ ) ۱۹,۵۸۰,۰۰۰
قیمت خودرو سایپا ۱۱۱ SE ( سفید ) ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ ۱۹,۹۴۰,۰۰۰
قیمت خودرو سایپا ۱۱۱ SE ( تنوع رنگ ) ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ ۲۰,۲۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو سایپا ۱۱۱ EX ۲۰,۴۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو سایپا SE 131 ( مشکی . سفید ) ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ ۱۹,۷۲۰,۰۰۰
قیمت خودرو سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ ۱۹,۹۸۰,۰۰۰
قیمت خودرو سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ ۲۱,۲۲۰,۰۰۰
قیمت خودرو سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۱,۴۸۰,۰۰۰
قیمت خودرو سایپا TL 131 ناموجود ۱۹,۲۳۰,۰۰۰
قیمت خودرو سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ ۲۰,۷۳۰,۰۰۰
قیمت خودرو سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) ۲۰,۸۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو سایپا EX 131 ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ ۲۰,۳۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو سایپا EX 131 . پایه گازسوز ۲۱,۷۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو تیبا EX یورو ۴ ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ ۲۴,۶۱۰,۰۰۰
قیمت خودرو تیبا SX یورو ۴ ( رنگ سفید ) ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ ۲۳,۷۱۰,۰۰۰
قیمت خودرو تیبا SX یورو ۴ ( تنوع رنگ ) ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ ۲۳,۹۷۰,۰۰۰
قیمت خودرو تیبا SX یورو ۴ . دوگانه سوز ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۲۵,۲۱۰,۰۰۰
قیمت خودرو تیبا ۲ – هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ ۲۷,۱۶۰,۰۰۰
قیمت خودرو تیبا ۲ – هاچ بک SX ( سفید ) ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ۲۶,۹۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو وانت زامیاد ۲۴ ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ ۲۸,۹۰۲,۰۰۰
قیمت خودرو وانت زامیاد ۲۴ گازسوز ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۹,۸۸۰,۰۰۰
قیمت خودرو وانت زامیاد ۲۴ دیزل ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ ۳۵,۵۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو وانت شوکا ناموجود ناموجود
قیمت خودرو وانت شوکا گازسوز ناموجود ناموجود
قیمت خودرو زوتی . اس ۳۰۰ ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو برلیانس – V5 ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰,۶۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو چانگان CS35 ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۸۳,۹۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو چانگان ایدو ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹,۹۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای ناموجود ۶۹,۹۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۹,۹۰۰,۰۰۰

پارس خودرو

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
قیمت خودرو کولیوس تیپ ۱ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۵,۶۱۰,۰۰۰
قیمت خودرو کولیوس تیپ ۲ ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو نیسان تینا HIGH ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰
قیمت خودرو نیسان قشقایی HIGH ناموجود
قیمت خودرو مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ ناموجود ۷۶,۷۷۹,۰۰۰
قیمت خودرو مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو مگان ۲۰۰۰ دنده ای ناموجود
قیمت خودرو مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ ناموجود ۶۴,۹۶۶,۰۰۰
قیمت خودرو رنو تندر E1 ۳۶,۵۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو رنو تندر E2 . تک ایربگ ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ ۳۶,۱۴۷,۰۰۰
قیمت خودرو رنو تندر E2 . دو ایربگ ۴۳,۶۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو رنو پارس تندر . تک ایربگ ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ ۳۸,۱۸۴,۰۰۰
قیمت خودرو رنو پارس تندر . دو ایربگ ۴۳,۵۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو پیکاپ تک کابین ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲,۸۲۹,۰۰۰
قیمت خودرو پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ ناموجود ۸۶,۶۶۲,۰۰۰
قیمت خودرو پیکاپ ریچ دوکابین دو دف ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶۵,۲۷۷,۰۰۰

کرمان خودرو

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
قیمت خودرو لیفان X60 ۶۲,۱۰۰,۰۰۰ ۶۰,۶۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸ ۴۳,۹۰۰,۰۰۰ ۴۴,۵۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو جک توجوی هاچ بک J3 ناموجود ۳۳,۹۹۰,۰۰۰
قیمت خودرو جک توجوی صندوقدار J3 ناموجود ۳۵,۵۶۰,۰۰۰
قیمت خودرو جک J5 ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو جک J5 اتوماتیک ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ ۵۷,۹۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو لوبو ناموجود

گروه بهمن

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
قیمت خودرو مزدا۲ . فول ۸۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار ناموجود
قیمت خودرو مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک ناموجود
قیمت خودرو مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک ناموجود
قیمت خودرو مزدا۳ با موتور ۱٫۶ ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو مزدا۶ . فول ۲۰۱۴ ناموجود وارداتی
قیمت خودرو وانت کارو به زودی
قیمت خودرو وانت کارا ۱۷۰۰ – تک کابین ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ ۲۴,۷۵۰,۰۰۰
قیمت خودرو وانت کارا ۱۷۰۰ – دوکابین ناموجود به زودی
قیمت خودرو وانت مزدا تک کابین ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳,۴۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو وانت مزدا تک کابین گازسوز ۴۱,۸۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو وانت مزدا ۲ کابین ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸,۵۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز ۴۴,۵۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو بسترون . آسا B50 موتور ۱٫۶ ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو بسترون . آسا B50F موتور ۱٫۸ ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ ۷۲,۵۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو وانت کاپرا تک کابین ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ ۵۷,۹۸۰,۰۰۰
قیمت خودرو وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل ۷۰,۹۰۰,۰۰۰ ۷۱,۱۹۰,۰۰۰
قیمت خودرو لندمارک . وی ۷ ۷۹,۸۰۰,۰۰۰ ۷۶,۸۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو مینی بوس ایسوزو مدل سحر ناموجود ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰

مدیران خودرو

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
قیمت خودرو MVM 110 چهار سیلندر ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ۲۱,۸۶۶,۰۰۰
قیمت خودرو MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک ناموجود
قیمت خودرو MVM 110 سه سیلندر ناموجود ۲۰,۴۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو MVM 530 ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ ۴۳,۳۸۲,۰۰۰
قیمت خودرو MVM 315 هاچ بک ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ ۳۸,۳۰۳,۰۰۰
قیمت خودرو MVM 315 صندوقدار ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ ۳۸,۳۰۳,۰۰۰
قیمت خودرو MVM 315 هاچ بک جدید ناموجود ۳۹,۳۵۰,۰۰۰
قیمت خودرو MVM 315 صندوقدار جدید ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ ۳۹,۳۵۰,۰۰۰
قیمت خودرو تیگو _ X33 ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو تیگو _ X33 جدید اتومات ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰,۰۰۰

زاگرس خودرو

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
قیمت خودرو پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ ۶۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ ۵۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو جنتو . دنده اتوماتیک ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو پروتون ویرا

مرتب خودرو

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
قیمت خودرو گک گونو – G5 ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۳,۶۸۰,۰۰۰
قیمت خودرو گک گونو – GX5 ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰
قیمت خودرو گک گونو تروی ناموجود ناموجود
قیمت خودرو پاژن پیکاپ / صندلی موسویی ناموجود
قیمت خودرو پاژن پیکاپ / صندلی معمولی ناموجود
قیمت خودرو ون MPX
قیمت خودرو هرور
قیمت خودرو کاکی ۵ ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ ۳۸,۵۵۶,۰۰۰

دیار خودرو

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
قیمت خودرو ولیکس C30 دنده ای . با سانروف ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو وینگل ۳ تک کابین
قیمت خودرو وینگل ۳ دو کابین ناموجود
قیمت خودرو وینگل ۵ . تک کابین تک دیفرانسیل ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹,۸۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو وینگل ۵ . دو کابین تک دیفرانسیل ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ ۶۱,۸۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو وینگل ۶ . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل ناموجود ۸۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو هاوال M4 مدل ۲۰۱۴ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو هاوال H6 ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو بایک سنوا ناموجود ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو بایک سابرینا E150 صندوق دار ناموجود ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو بایک سابرینا E150 هاچ بک ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹,۲۰۰,۰۰۰

مطالب مرتبط

1 نظر

  1. ‍پینگ بک: قیمت خودرو های تولید داخل شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵ - مجتمع فوق تخصصی CNG

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *