قیمت خودرو های تولید داخل شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵

ایران خودرو

نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
قیمت خودرو وانت باردو۱۳,۴۰۰,۰۰۰۱۳,۸۷۰,۰۰۰
قیمت خودرو وانت باردو . دوگانه سوز۱۶,۱۰۰,۰۰۰۱۵,۲۶۰,۰۰۰
قیمت خودرو سمند SE – تک ایربگ۲۶,۴۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو سمند SE – دو ایربگ۲۷,۰۰۰,۰۰۰۲۷,۰۵۹,۰۰۰
قیمت خودرو سمند LX – تک ایربگ۲۹,۳۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو سمند LX – دو ایربگ۲۹,۹۰۰,۰۰۰۲۹,۵۵۴,۰۰۰
قیمت خودرو سمند LX . دوگانه سوز – دو ایربگ۳۱,۲۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو سمند EF7 – تک ایربگ۲۹,۱۰۰,۰۰۰۲۸,۸۵۷,۰۰۰
قیمت خودرو سمند EF7 – دو ایربگ۲۹,۷۰۰,۰۰۰۲۹,۶۸۴,۰۰۰
قیمت خودرو سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ۳۱,۸۰۰,۰۰۰۳۰,۹۷۰,۰۰۰
قیمت خودرو سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ (مالتی پلکس)۳۲,۳۰۰,۰۰۰۳۱,۲۳۰,۰۰۰
قیمت خودرو سمند سورن ELX با موتور EF7 – دو ایربگ۳۵,۵۰۰,۰۰۰۳۵,۷۸۰,۰۰۰
قیمت خودرو پژو GLX 405۲۸,۱۰۰,۰۰۰۲۶,۷۰۷,۰۰۰
قیمت خودرو پژو GLX 405 . داشبورد جدید . ۲ ایربگ۲۹,۳۰۰,۰۰۰۲۸,۴۸۰,۰۰۰
قیمت خودرو پژو GLX 405 دوگانه سوز۲۹,۴۰۰,۰۰۰۲۸,۳۴۱,۰۰۰
قیمت خودرو پژو GLX 405 دوگانه سوز . دو ایربگ۳۱,۲۰۰,۰۰۰۳۰,۱۱۸,۰۰۰
قیمت خودرو پژو SLX 405۲۹,۵۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو پژو SLX 405 . داشبورد جدید . ۲ ایربگ۳۱,۵۰۰,۰۰۰۲۹,۶۳۴,۰۰۰
قیمت خودرو پژو پارس سال۳۴,۹۰۰,۰۰۰۳۲,۳۲۸,۰۰۰
قیمت خودرو پژو پارس سال . ۲ ایربگ . داشبورد جدید۳۷,۳۰۰,۰۰۰۳۴,۸۸۰,۰۰۰
قیمت خودرو پژو پارس سال . دوگانه سوز۳۷,۹۰۰,۰۰۰۳۳,۶۴۶,۰۰۰
قیمت خودرو پژو پارس سال . دوگانه سوز . داشبورد جدید۳۹,۵۰۰,۰۰۰۳۶,۴۲۰,۰۰۰
قیمت خودرو پژو پارس LX۳۹,۲۰۰,۰۰۰۳۴,۵۱۷,۰۰۰
قیمت خودرو پژو پارس LX . داشبورد جدید . ۲ ایربگ۴۲,۱۰۰,۰۰۰۳۶,۸۴۷,۰۰۰
قیمت خودرو پژو پارس ELX . تک ایربگ۴۱,۳۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو پژو پارس ELX . دو ایربگ۴۲,۸۰۰,۰۰۰۳۹,۹۹۵,۰۰۰
قیمت خودرو پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۱٫۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰۴۵,۳۳۰,۰۰۰
قیمت خودرو پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۲٫۰۴۹,۲۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو پژو ۲۰۶ . تیپ ۲۳۴,۱۰۰,۰۰۰۳۱,۸۹۴,۰۰۰
قیمت خودرو پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۰۹۳۶,۲۰۰,۰۰۰۳۶,۳۳۴,۰۰۰
قیمت خودرو پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۴۳۴,۸۰۰,۰۰۰۳۴,۱۱۴,۰۰۰
قیمت خودرو پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۲۴۳۶,۹۰۰,۰۰۰۳۶,۸۶۹,۰۰۰
قیمت خودرو پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۲۹۳۵,۵۰۰,۰۰۰۳۴,۶۴۹,۰۰۰
قیمت خودرو رانا ELناموجودناموجود
قیمت خودرو رانا LX۳۲,۹۰۰,۰۰۰۳۲,۹۱۴,۰۰۰
قیمت خودرو رنو تندر E1۳۶,۵۰۰,۰۰۰۳۲,۵۵۰,۰۰۰
قیمت خودرو رنو تندر E2 . تک ایربگ۴۱,۶۰۰,۰۰۰۳۶,۱۴۷,۰۰۰
قیمت خودرو رنو تندر E2 . دو ایربگ۴۲,۵۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو رنو تندر اتوماتیک E2۵۴,۰۰۰,۰۰۰۴۳,۹۴۱,۰۰۰
قیمت خودرو رنو کلیوبه زودی
قیمت خودرو رنو کپچربه زودی
قیمت خودرو سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵
قیمت خودرو سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ناموجود۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰
قیمت خودرو سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰۱۳۳,۹۲۰,۰۰۰
قیمت خودرو دنا – ۱٫۷ لیتری EF7به زودی۴۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو دنا – ۲٫۰ لیتری XUMبه زودیبه زودی
قیمت خودرو وانت دیزل – فوتون۹۲,۰۰۰,۰۰۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰

سایپا

نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
قیمت خودرو سایپا ۱۵۱ EX۱۷,۱۵۰,۰۰۰۱۷,۲۱۹,۰۰۰
قیمت خودرو سایپا ۱۵۱ LE۱۶,۷۵۰,۰۰۰۱۶,۷۱۹,۰۰۰
قیمت خودرو سایپا ۱۵۱ TL۱۷,۰۰۰,۰۰۰۱۷,۱۶۹,۰۰۰
قیمت خودرو سایپا ۱۵۱ SL۱۵,۸۰۰,۰۰۰۱۵,۹۱۹,۰۰۰
قیمت خودرو سایپا ۱۳۲ TLناموجود۱۹,۱۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز (سفید )۲۰,۷۰۰,۰۰۰۲۰,۶۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز ( مشکی )۲۰,۸۶۰,۰۰۰
قیمت خودرو سایپا ۱۳۲ SE۱۹,۷۰۰,۰۰۰۱۹,۶۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو سایپا ۱۳۲ SE ( تنوع رنگ )۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱۹,۸۶۰,۰۰۰
قیمت خودرو سایپا ۱۳۲ SE . پایه گازسوزناموجود۲۱,۱۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو سایپا ۱۴۱ SE ( سفید )۱۸,۵۰۰,۰۰۰۱۹,۳۲۰,۰۰۰
قیمت خودرو سایپا ۱۴۱ SE ( تنوع رنگ )۱۹,۵۸۰,۰۰۰
قیمت خودرو سایپا ۱۱۱ SE ( سفید )۲۰,۱۰۰,۰۰۰۱۹,۹۴۰,۰۰۰
قیمت خودرو سایپا ۱۱۱ SE ( تنوع رنگ )۲۰,۳۰۰,۰۰۰۲۰,۲۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو سایپا ۱۱۱ EX۲۰,۴۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو سایپا SE 131 ( مشکی . سفید )۱۹,۷۰۰,۰۰۰۱۹,۷۲۰,۰۰۰
قیمت خودرو سایپا SE 131 ( تنوع رنگ )۱۹,۹۰۰,۰۰۰۱۹,۹۸۰,۰۰۰
قیمت خودرو سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید )۲۱,۳۰۰,۰۰۰۲۱,۲۲۰,۰۰۰
قیمت خودرو سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ )۲۱,۵۰۰,۰۰۰۲۱,۴۸۰,۰۰۰
قیمت خودرو سایپا TL 131ناموجود۱۹,۲۳۰,۰۰۰
قیمت خودرو سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید )۲۰,۶۰۰,۰۰۰۲۰,۷۳۰,۰۰۰
قیمت خودرو سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ )۲۰,۸۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو سایپا EX 131۲۰,۲۰۰,۰۰۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو سایپا EX 131 . پایه گازسوز۲۱,۷۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو تیبا EX یورو ۴۲۴,۸۰۰,۰۰۰۲۴,۶۱۰,۰۰۰
قیمت خودرو تیبا SX یورو ۴ ( رنگ سفید )۲۳,۹۰۰,۰۰۰۲۳,۷۱۰,۰۰۰
قیمت خودرو تیبا SX یورو ۴ ( تنوع رنگ )۲۴,۱۰۰,۰۰۰۲۳,۹۷۰,۰۰۰
قیمت خودرو تیبا SX یورو ۴ . دوگانه سوز۲۵,۷۰۰,۰۰۰۲۵,۲۱۰,۰۰۰
قیمت خودرو تیبا ۲ – هاچ بک SX ( تنوع رنگ )۲۶,۹۰۰,۰۰۰۲۷,۱۶۰,۰۰۰
قیمت خودرو تیبا ۲ – هاچ بک SX ( سفید )۲۶,۵۰۰,۰۰۰۲۶,۹۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو وانت زامیاد ۲۴۲۹,۹۰۰,۰۰۰۲۸,۹۰۲,۰۰۰
قیمت خودرو وانت زامیاد ۲۴ گازسوز۳۱,۵۰۰,۰۰۰۲۹,۸۸۰,۰۰۰
قیمت خودرو وانت زامیاد ۲۴ دیزل۳۶,۸۰۰,۰۰۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو وانت شوکاناموجودناموجود
قیمت خودرو وانت شوکا گازسوزناموجودناموجود
قیمت خودرو زوتی . اس ۳۰۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو برلیانس – V5۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰۹۰,۶۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو چانگان CS35۸۹,۰۰۰,۰۰۰۸۳,۹۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو چانگان ایدو۸۳,۰۰۰,۰۰۰۷۹,۹۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ایناموجود۶۹,۹۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک۹۵,۰۰۰,۰۰۰۸۹,۹۰۰,۰۰۰

پارس خودرو

نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
قیمت خودرو کولیوس تیپ ۱۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱۵۵,۶۱۰,۰۰۰
قیمت خودرو کولیوس تیپ ۲۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو نیسان تینا HIGH۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰
قیمت خودرو نیسان قشقایی HIGHناموجود
قیمت خودرو مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ناموجود۷۶,۷۷۹,۰۰۰
قیمت خودرو مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو مگان ۲۰۰۰ دنده ایناموجود
قیمت خودرو مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ناموجود۶۴,۹۶۶,۰۰۰
قیمت خودرو رنو تندر E1۳۶,۵۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو رنو تندر E2 . تک ایربگ۴۲,۷۰۰,۰۰۰۳۶,۱۴۷,۰۰۰
قیمت خودرو رنو تندر E2 . دو ایربگ۴۳,۶۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو رنو پارس تندر . تک ایربگ۴۲,۷۰۰,۰۰۰۳۸,۱۸۴,۰۰۰
قیمت خودرو رنو پارس تندر . دو ایربگ۴۳,۵۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو پیکاپ تک کابین۸۸,۰۰۰,۰۰۰۷۲,۸۲۹,۰۰۰
قیمت خودرو پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ناموجود۸۶,۶۶۲,۰۰۰
قیمت خودرو پیکاپ ریچ دوکابین دو دف۶۶,۵۰۰,۰۰۰۶۵,۲۷۷,۰۰۰

کرمان خودرو

نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
قیمت خودرو لیفان X60۶۲,۱۰۰,۰۰۰۶۰,۶۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸۴۳,۹۰۰,۰۰۰۴۴,۵۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو جک توجوی هاچ بک J3ناموجود۳۳,۹۹۰,۰۰۰
قیمت خودرو جک توجوی صندوقدار J3ناموجود۳۵,۵۶۰,۰۰۰
قیمت خودرو جک J5۵۰,۰۰۰,۰۰۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو جک J5 اتوماتیک۵۹,۶۰۰,۰۰۰۵۷,۹۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو لوبوناموجود

گروه بهمن

نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
قیمت خودرو مزدا۲ . فول۸۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دارناموجود
قیمت خودرو مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بکناموجود
قیمت خودرو مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بکناموجود
قیمت خودرو مزدا۳ با موتور ۱٫۶۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰۷۶,۵۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو مزدا۶ . فول ۲۰۱۴ناموجودوارداتی
قیمت خودرو وانت کاروبه زودی
قیمت خودرو وانت کارا ۱۷۰۰ – تک کابین۲۵,۸۰۰,۰۰۰۲۴,۷۵۰,۰۰۰
قیمت خودرو وانت کارا ۱۷۰۰ – دوکابینناموجودبه زودی
قیمت خودرو وانت مزدا تک کابین۳۹,۰۰۰,۰۰۰۳۳,۴۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو وانت مزدا تک کابین گازسوز۴۱,۸۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو وانت مزدا ۲ کابین۴۱,۰۰۰,۰۰۰۳۸,۵۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز۴۴,۵۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو بسترون . آسا B50 موتور ۱٫۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰۶۶,۵۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو بسترون . آسا B50F موتور ۱٫۸۷۶,۵۰۰,۰۰۰۷۲,۵۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو وانت کاپرا تک کابین۵۱,۵۰۰,۰۰۰۵۷,۹۸۰,۰۰۰
قیمت خودرو وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل۶۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل۷۰,۹۰۰,۰۰۰۷۱,۱۹۰,۰۰۰
قیمت خودرو لندمارک . وی ۷۷۹,۸۰۰,۰۰۰۷۶,۸۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو مینی بوس ایسوزو مدل سحرناموجود۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰

مدیران خودرو

نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
قیمت خودرو MVM 110 چهار سیلندر۱۹,۸۰۰,۰۰۰۲۱,۸۶۶,۰۰۰
قیمت خودرو MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیکناموجود
قیمت خودرو MVM 110 سه سیلندرناموجود۲۰,۴۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو MVM 530۴۰,۱۰۰,۰۰۰۴۳,۳۸۲,۰۰۰
قیمت خودرو MVM 315 هاچ بک۳۸,۳۰۰,۰۰۰۳۸,۳۰۳,۰۰۰
قیمت خودرو MVM 315 صندوقدار۳۸,۲۰۰,۰۰۰۳۸,۳۰۳,۰۰۰
قیمت خودرو MVM 315 هاچ بک جدیدناموجود۳۹,۳۵۰,۰۰۰
قیمت خودرو MVM 315 صندوقدار جدید۴۰,۶۰۰,۰۰۰۳۹,۳۵۰,۰۰۰
قیمت خودرو تیگو _ X33۶۴,۵۰۰,۰۰۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو تیگو _ X33 جدید اتومات۷۵,۰۰۰,۰۰۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰

زاگرس خودرو

نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
قیمت خودرو پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو جنتو . دنده اتوماتیک۶۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو پروتون ویرا

مرتب خودرو

نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
قیمت خودرو گک گونو – G5۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰۱۰۳,۶۸۰,۰۰۰
قیمت خودرو گک گونو – GX5۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰
قیمت خودرو گک گونو ترویناموجودناموجود
قیمت خودرو پاژن پیکاپ / صندلی موسوییناموجود
قیمت خودرو پاژن پیکاپ / صندلی معمولیناموجود
قیمت خودرو ون MPX
قیمت خودرو هرور
قیمت خودرو کاکی ۵۳۹,۲۰۰,۰۰۰۳۸,۵۵۶,۰۰۰

دیار خودرو

نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
قیمت خودرو ولیکس C30 دنده ای . با سانروف۴۹,۵۰۰,۰۰۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو وینگل ۳ تک کابین
قیمت خودرو وینگل ۳ دو کابینناموجود
قیمت خودرو وینگل ۵ . تک کابین تک دیفرانسیل۵۶,۰۰۰,۰۰۰۴۹,۸۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو وینگل ۵ . دو کابین تک دیفرانسیل۵۹,۵۰۰,۰۰۰۶۱,۸۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو وینگل ۶ . دوکابین دو دیفرانسیل دیزلناموجود۸۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو هاوال M4 مدل ۲۰۱۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو هاوال H6۹۵,۰۰۰,۰۰۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو بایک سنواناموجود۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو بایک سابرینا E150 صندوق دارناموجود۵۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو بایک سابرینا E150 هاچ بک۵۸,۰۰۰,۰۰۰۵۹,۲۰۰,۰۰۰

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *