قیمت روز خودرو پرایددر بازار و کارخانه

                          قیمت بازار
پراید ۱۳۲ SE۱۷,۱۵۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX۱۶,۹۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ LE۱۶,۰۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز۱۸,۱۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SX۱۶,۳۰۰,۰۰۰۱۵,۰۸۲,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL۱۵,۶۰۰,۰۰۰۱۴,۵۹۱,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز۱۷,۷۰۰,۰۰۰
پراید ۱۴۱ EX۱۶,۳۰۰,۰۰۰
پراید ۱۴۱ LE
پراید ۱۴۱ SX۱۵,۴۰۰,۰۰۰۱۴,۲۱۳,۰۰۰
پراید ۱۴۱ SL۱۳,۷۲۰,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SE۱۷,۰۰۰,۰۰۰
پراید ۱۱۱ EX۱۷,۲۰۰,۰۰۰
پراید ۱۱۱ LE۱۶,۴۰۰,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SX۱۶,۸۰۰,۰۰۰۱۵,۲۶۸,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SL۱۶,۰۰۰,۰۰۰۱۴,۷۷۶,۰۰۰
پراید SL 131۱۵,۱۵۰,۰۰۰۱۴,۴۷۴,۰۰۰
پراید SL 131 گازسوز۱۷,۲۰۰,۰۰۰
پراید SX 131۱۶,۰۰۰,۰۰۰۱۴,۹۶۷,۰۰۰
پراید SE 131۱۶,۷۰۰,۰۰۰
پراید LE 131۱۵,۶۵۰,۰۰۰
پراید LE 131 گازسوز۱۷,۶۰۰,۰۰۰۱۶,۷۷۴,۰۰۰
پراید EX 131۱۶,۵۰۰,۰۰۰۱۵,۷۶۷,۰۰۰
پراید EX 131 گازسوز۱۸,۲۰۰,۰۰۰۱۷,۲۶۷,۰۰۰

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *