قیمت روز خودروهای خارجی در بازار ایران دوشنبه ۲۱ مرداد ۹۲

قیمت روز خودروهای خارجی در بازارایران  در مجله خودرو

قیمت روز خودرو خارجی در بازار ایران دوشنبه ۲۱ مرداد ۹۲ ( قیمت به تومان می باشد)

Hyundai
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
سوناتا اتاق قدیم . فول کامل ۲۰۱۰ ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ آسان موتور
سوناتا.۲۰۱۲٫فول ترین آپشن ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰
سوناتا.۲۰۱۳٫فول ترین آپشن ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۷,۳۲۳,۰۰۰
سوناتا ۲۰۱۳ . ۲ ایربگ ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
سنتنیال ۴ نفره ( ایکاس ) ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
سنتنیال ۵ نفره ( ایکاس ) ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
آزرا ۲۰۱۰ . مشابه صفر ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
آزرا ۲۰۱۱ . صفر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
آزرا ( گرنجور ) فول با رادار ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۶,۷۲۸,۰۰۰
آزرا ( گرنجور ) فول بدون رادار ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰
آزرا ( گرنجور ) دو ایربگ ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
جنسیس ۲۰۱۱ ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰
جنسیس . اتاق جدید VIP ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۶,۳۴۱,۰۰۰
جنسیس کوپه ۲۰۱۱ ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
جنسیس کوپه . اتاق جدید ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر . مشابه صفر ۲۰۰۹ ۸۱,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای I30 ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای I20 اتاق جدید ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸,۲۳۰,۰۰۰
توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰
توسان ( IX 35 ) فول ۱۰ ایربگ ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰
توسان ( IX 35 ) فول ۲ ایربگ ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
وراکروز ( IX 55 ) فول ۱۰ ایربگ ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰
وراکروز ( IX 55 ) فول ۲ ایربگ ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
سانتافه ۲۰۱۲ فول ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
سانتافه ۲۰۱۳ فول ۳٫۵ لیتری ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
سانتافه ۲۰۱۳ فول ۲٫۴ لیتری ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰
ون هفت نفره H1 ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
Toyota
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
لندکروز ۸ سیلندر VXR ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
لندکروز ۶ سیلندر GXR
لندکروز ۶ سیلندر GXR فول ۲۰۱۳ ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰
اف جی کروز ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
فورچونر . VX . اتاق جدید ۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
راو ۴ . سفارشی ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۶,۹۰۰,۰۰۰
پرادو GX دو در آفرود / فول ۹ ایربگ ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پرادو GX دو در آفرود / فول ۲ ایربگ ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
پرادو VX چهار در آفرود . فول ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰
پرادو VX چهار در آنرود . فول ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
هایلوکس دوکابین کوتاه
GT 86 کوپه فول ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
آریون ۲۰۱۱ ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
آریون . اتاق جدید گراند ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۸۰۰,۰۰۰
آریون . اتاق جدید SE ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰
کمری اتاق جدید GL ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۷,۹۰۰,۰۰۰
کمری اتاق جدید GLX ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰
کمری اتاق جدید SE ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
یاریس هاچ بک ( اتاق جدید ) ۹۳,۰۰۰,۰۰۰
کرولا XLI فول کامل با بال عقب ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
ون پریوی
ون هایس
Kia Motors
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
موهاوی ۸ سیلندر ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۴,۳۰۰,۰۰۰
موهاوی ۶ سیلندر
کادنزا. فول کامل ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۵,۵۸۴,۰۰۰
کادنزا ۲ ایربگ ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
سورنتو اتاق جدید . ۱۰ ایربگ ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰
سورنتو اتاق جدید . ۲ ایربگ ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
اسپورتیج مشابه صفر . ۲۰۱۰
اسپورتیج جدید . فول ترین آپشن ۲٫۰ ۱۴۵,۸۰۰,۰۰۰
اسپورتیج جدید فول . ۱۰ ایربگ ۲٫۴ ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۱,۱۰۰,۰۰۰
اپیروس . مشابه صفر ۲۰۰۹ ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
اپتیما . مشابه صفر ۲۰۱۰ ۹۶,۰۰۰,۰۰۰
اپتیما جدید . فول ۱۰ ایربگ ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۸,۳۰۰,۰۰۰
اپتیما جدید . فول ۲ ایربگ ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
سراتو کوپه ۱٫۶ ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰
سراتو کوپه ۲٫۰ ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۰,۹۰۰,۰۰۰
سراتو ۱٫۶ فول ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹۶,۶۰۰,۰۰۰
سراتو ۱٫۶ فول ۲۰۱۴ ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
سراتو ۲٫۰ فول ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰
پیکانتو ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶۹,۱۰۰,۰۰۰
کارنز ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰
B.M.W
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
۵۲۰ فول ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
۵۲۳ فول ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
۵۲۸ فول ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
۳۲۰ فول ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
۳۲۰ کروک وارداتی
۳۳۵ کروک ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
۶۳۰ کروک وارداتی
۶۴۰ کروک وارداتی
۶۵۰ کروک ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
۷۵۰ LI فول ۲۰۱۴ وارداتی
Z4 20I ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
Z4 23I ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
Z4 28I ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
Z4 30I ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
Z4 35I ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
X1 موتور ۱٫۸ ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
X1 موتور ۲٫۰ ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
X3 موتور ۳٫۵ ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
X3 موتور ۲٫۸ ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
X3 موتور ۲٫۰ ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
X5 موتور ۳٫۵ ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
X6 موتور ۵٫۰ ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
X6 موتور ۳٫۵ ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
Mercedes-Benz
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
C200 مانیتور بزرگ ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
C300 فول ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
C350 فول ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
B180 فول ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
E200 فول ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
E300 فول ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
E350 فول ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰
E350 کروک ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
E350 کوپه ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰
S350 فول
S500 فول با میز بار ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
S550 فول با میز بار
GLK 350 فول ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰
SLK 350 فول ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰
SL 500 فول ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
SL 350 فول ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
CL 500 فول ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰
CL 600 فول ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
CLS 350 فول ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
CLS 500 فول ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
CLS 550 فول ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
Porsche
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
کایمن S ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
باکستر S ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۹۱۱ جدید ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کایان ۶ سیلندر ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰
کایان ۸ سیلندر توربو ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کایان ۸ سیلندر ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پانامرا ۸ سیلندر توربو ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پانامرا ۸ سیلندر ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پانامرا ۶ سیلندر ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
Lexus
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
RX 350 فول کامل ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
RX 350 اتاق جدید . پاناروما ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰
LX 570 آفرود ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰
ES 350 فول ۲۰۱۲ ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ES 350 فول اتاق جدید ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
GS 460 فول
SC 430 کوپه
CT200 H هیبریدی ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
LS 460 – لانگ ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
LS 460 – اتومن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
IS 300 فول کامل ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
IS 300 کروک با رادار ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
MG Motor
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
ام جی ۶ . فول GT ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
ام جی ۶ . فول مگنت ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
ام جی ۶ ۹۷,۰۰۰,۰۰۰
ام جی ۳۵۰ ۸۳,۰۰۰,۰۰۰
ام جی ۵۵۰ ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴,۰۰۰,۰۰۰
SsangYong
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
چیرمن CW 700 موجود نمی باشد رامک خودرو
ون رودیوس ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ رامک خودرو
اکتیون ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
کایرون ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
رکستون ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
رکستون جدید ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰
Renault
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
لتیتود فول آپشن ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ نگین خودرو
کولیوس . فول اتاق جدید ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ نگین خودرو
فلوئنس اتاق جدید ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ نگین خودرو
فلوئنس E2 ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ نگین خودرو
فلوئنس E4 ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ نگین خودرو
مگان هاچ بک E4 ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
مگان هاچ بک E2 ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
GEELY
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
امگراند EC7 صندوقدار ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵۳,۹۱۰,۰۰۰
امگراند EC7 RV هاچ بک ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ ۵۳,۹۱۰,۰۰۰
SC7 فول
Alfa Romeo
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
آلفارومئو جولیتا . فول ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ آلفا موتور
آلفارومئو جولیتا . نیمه فول ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ آلفا موتور
آلفارومئو میتو . فول ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ آلفا موتور
آلفارومئو میتو . نیمه فول ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ آلفا موتور
Maserati
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
کواتروپورته GTS فول ترین آپشن ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کواتروپورته S ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گرن کابریو ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
گرن کابریو S ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گرن توریسمو ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
گرن توریسمو S ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
Other Cars
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
مینی کوپر S ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
مینی ماینر ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
لادا کالینا اسپرت
لادا گرانتا
ون اویکو ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
فولکس بیتل ۲۰۱۳ ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۳ ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
Volvo
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
C70 کروک ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ افرا موتور
C30 ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ افرا موتور
V40 افرا موتور
XC60 فول افرا موتور
Honda
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
سیویک LX ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ فامیلی موتور
سیویک EX ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ فامیلی موتور
سیویک هاچ بک فامیلی موتور
آکورد LX ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ فامیلی موتور
آکورد EX-B ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ فامیلی موتور
کراس تور فامیلی موتور

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.