قیمت روز خودروهای داخلی در بازار یکشنبه ۳ شهریور ۹۲

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار یکشنبه ۳ شهریور ۹۲

قیمت روز خودروها ی داخلی در بازار در مجله ماشین

قیمت خودروهای داخلی در بازار یکشنبه ۳ شهریور ۹۲ ( قیمت به تومان می باشد)

ایران خودرو
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
وانت باردو۱۰,۸۱۰,۰۰۰
وانت باردو .سپر جدید (cop)۱۲,۳۰۰,۰۰۰۱۰,۸۷۰,۰۰۰
وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید (cop)۱۲,۹۰۰,۰۰۰۱۲,۳۷۰,۰۰۰
وانت باردو دوگانه سوز۱۲,۷۰۰,۰۰۰۱۲,۳۱۰,۰۰۰
وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز (cop)۱۳,۴۰۰,۰۰۰۱۲,۸۲۰,۰۰۰
وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز (cop)۱۴,۳۲۰,۰۰۰
پژو روآ سال سفارشی۱۵,۱۰۰,۰۰۰
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی۱۶,۸۰۰,۰۰۰
سمند SE۲۴,۵۰۰,۰۰۰۲۰,۶۲۰,۰۰۰
سمند LX دوگانه سوز۲۸,۳۰۰,۰۰۰۲۶,۸۵۰,۰۰۰
سمند LX۲۶,۹۰۰,۰۰۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰
سمند LX یورو ۴۲۶,۷۰۵,۰۰۰
سمند سورن MUX۳۱,۵۰۰,۰۰۰۲۶,۸۵۰,۰۰۰
سمند سورن MUX با رینگ معمولی۲۶,۵۰۰,۰۰۰
سمند سورن ELX۳۰,۵۰۰,۰۰۰
سمند سورن ELX با رینگ معمولی۲۸,۵۰۰,۰۰۰
سمند سورن ELX با تریم بژ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
سمند سورن ELX با موتور EF7۳۴,۵۰۰,۰۰۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰
سمند EF7 بدون مالتی پلکس۲۷,۰۰۰,۰۰۰۲۴,۲۸۰,۰۰۰
سمند EF7 مالتی پلکس۲۷,۴۰۰,۰۰۰۲۴,۵۳۰,۰۰۰
سمند EF7 با داشبورد جدید یورو ۴۲۷,۹۸۰,۰۰۰
سمند EF7 دوگانه سوز۲۸,۹۰۰,۰۰۰۲۷,۶۹۰,۰۰۰
سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴۲۹,۳۹۵,۰۰۰
سمند سریر
پژو GLX 405 یورو ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰۲۵,۷۷۵,۰۰۰
پژو GLX 405 دوگانه سوز۲۸,۷۰۰,۰۰۰۲۶,۶۶۰,۰۰۰
پژو SLX 405 موتور TU5۲۷,۵۰۰,۰۰۰۲۶,۱۱۵,۰۰۰
پژو SLX 405 استاندارد یورو ۲۲۵,۷۰۰,۰۰۰۲۳,۱۱۰,۰۰۰
پژو پارس معمولی دوگانه سوز۳۵,۲۰۰,۰۰۰۳۱,۲۸۵,۰۰۰
پژو پارس سال یورو ۴۳۴,۸۰۰,۰۰۰۲۹,۹۷۵,۰۰۰
پژو پارس سال۳۳,۸۰۰,۰۰۰
پژو پارس LX موتور TU5۳۷,۳۰۰,۰۰۰۳۳,۶۰۵,۰۰۰
پژو پارس ELX۴۲,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس ELX آپشن جدید۴۳,۱۰۰,۰۰۰
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5۴۷,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰۳۴,۴۹۲,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20۳۴,۵۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9۵۳,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ۳۷,۸۰۰,۰۰۰۳۴,۹۹۷,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ۳۶,۲۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2۴۱,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک۵۶,۵۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده ای۴۶,۰۰۰,۰۰۰
رانا TU5۳۱,۴۰۰,۰۰۰۳۰,۲۷۰,۰۰۰
تندر E1۳,۲۰۰,۰۰۰
رنو تندر E2۳۵,۰۰۰,۰۰۰
رنو تندر E2 دوگانه سوز۴۱,۰۰۰,۰۰۰
رنو تندر اتوماتیک E2 تک ایربگ۴۷,۳۰۰,۰۰۰۴۷,۰۳۶,۰۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰
سوزوکی کیزاشی اتومات فول۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰
سایپا
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
پراید ۱۳۲ SE۱۷,۱۵۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX۱۶,۹۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ LE۱۶,۰۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز۱۸,۱۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SX۱۶,۳۰۰,۰۰۰۱۵,۰۸۲,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL۱۵,۶۰۰,۰۰۰۱۴,۵۹۱,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز۱۷,۷۰۰,۰۰۰
پراید ۱۴۱ EX۱۶,۳۰۰,۰۰۰
پراید ۱۴۱ LE
پراید ۱۴۱ SX۱۵,۴۰۰,۰۰۰۱۴,۲۱۳,۰۰۰
پراید ۱۴۱ SL۱۳,۷۲۰,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SE۱۷,۰۰۰,۰۰۰
پراید ۱۱۱ EX۱۷,۲۰۰,۰۰۰
پراید ۱۱۱ LE۱۶,۴۰۰,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SX۱۶,۸۰۰,۰۰۰۱۵,۲۶۸,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SL۱۶,۰۰۰,۰۰۰۱۴,۷۷۶,۰۰۰
پراید SL 131۱۵,۱۵۰,۰۰۰۱۴,۴۷۴,۰۰۰
پراید SL 131 گازسوز۱۷,۲۰۰,۰۰۰
پراید SX 131۱۶,۰۰۰,۰۰۰۱۴,۹۶۷,۰۰۰
پراید SE 131۱۶,۷۰۰,۰۰۰
پراید LE 131۱۵,۶۵۰,۰۰۰
پراید LE 131 گازسوز۱۷,۶۰۰,۰۰۰۱۶,۷۷۴,۰۰۰
پراید EX 131۱۶,۵۰۰,۰۰۰۱۵,۷۶۷,۰۰۰
پراید EX 131 گازسوز۱۸,۲۰۰,۰۰۰۱۷,۲۶۷,۰۰۰
تیبا SL
تیبا EX۲۱,۰۰۰,۰۰۰
تیبا LX
تیبا SX یورو ۴۱۹,۹۰۰,۰۰۰۱۹,۴۹۰,۰۰۰
ریو مدل ۹۰ . صفر۳۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت نیسان . ABS . تاخوگراف۲۳,۰۰۰,۰۰۰
وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف۲۴,۵۰۰,۰۰۰
وانت نیسان دیزل . ABS . کولر۲۶,۵۰۰,۰۰۰۲۶,۳۲۰,۰۰۰
وانت شوکا۲۶,۰۰۰,۰۰۰
وانت شوکا گازسوز۲۷,۳۰۰,۰۰۰۲۵,۹۱۰,۰۰۰
زانتیا . مشابه صفر ۸۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ تک کابین اتاق جدید۷۸,۰۰۰,۰۰۰۷۲,۸۲۹,۰۰۰
پیکاپ دو کابین اتاق جدید۸۶,۰۰۰,۰۰۰
سیتروئن C5 جدید ۲۰۱۱۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پارس خودرو
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
مورانو ۲۰۱۲۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱۸۲,۸۰۰,۰۰۰
نیسان تینا HIGH۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰۱۳۵,۷۰۰,۰۰۰
نیسان تینا MID۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱۲۵,۱۰۰,۰۰۰
نیسان قشقایی HIGH۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ماکسیما . مولتی مدیا۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰۱۰۴,۱۰۰,۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ اتومات۸۳,۵۰۰,۰۰۰۷۴,۴۰۰,۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ اتومات . آپشن دار۸۷,۵۰۰,۰۰۰
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰۶۳,۶۰۰,۰۰۰
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید
رنو تندر E2 آپشن دار۳۵,۸۰۰,۰۰۰۳۵,۳۱۰,۰۰۰
پارس تندر . اتاق جدید۳۸,۰۰۰,۰۰۰۳۷,۵۰۰,۰۰۰
رنو تندر E1 یورو ۴۳۱,۵۰۰,۰۰۰
کرمان خودرو
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
هیوندای آوانته اتوماتیک۹۳,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای آوانته معمولی۸۰,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای ورنا اتوماتیک
هیوندای ورنا معمولی
لیفان ۵۲۰ آی۲۹,۰۰۰,۰۰۰
لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰
لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰۴۳,۹۰۰,۰۰۰
جک توجوی هاچ بک۳۴,۰۰۰,۰۰۰۳۵,۹۹۰,۰۰۰
جک توجوی صندوقدار۳۶,۰۰۰,۰۰۰۳۷,۵۶۰,۰۰۰
جک J5۵۶,۰۰۰,۰۰۰۵۱,۸۲۰,۰۰۰
لیفان X60۶۸,۵۰۰,۰۰۰۶۳,۶۰۰,۰۰۰
لوبو۱۷,۰۰۰,۰۰۰
گروه بهمن
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک
مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ با موتور ۱٫۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر ۸۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مزدا ۲ فول۷۷,۰۰۰,۰۰۰
وانت مزدا تک کابین۲۷,۹۰۰,۰۰۰
وانت مزدا تک کابین گازسوز۲۹,۶۰۰,۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین۳۰,۹۰۰,۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز۳۲,۳۰۰,۰۰۰
آسا . فاو B50
ایسوزو ۵ تن بدون کاربری۶۸,۸۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۶ تن بدون کاربری۸۶,۰۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۸ تن بدون کاربری۹۱,۰۰۰,۰۰۰
مینی بوس ایسوزو مدل سحر۱۰۷,۳۰۰,۰۰۰
کامیون ایسوزو ۱۸ تن۲۱۹,۲۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا تک کابین۵۵,۰۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل۶۳,۰۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل۶۷,۰۰۰,۰۰۰
مدیران خودرو
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
MVM 110 چهار سیلندر۱۹,۳۰۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک۲۴,۵۰۰,۰۰۰
MVM 110 سه سیلندر۱۸,۲۰۰,۰۰۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰
MVM 530۳۸,۰۰۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
MVM 315 هاچ بک۳۶,۵۰۰,۰۰۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰
MVM 315 صندوقدار۳۷,۳۰۰,۰۰۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰
تیگو _ X33۶۱,۲۰۰,۰۰۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰
راین
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
ولیکس سی ۳۰ دنده معمولی ELITE۴۳,۰۰۰,۰۰۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰
ولیکس سی ۳۰ اتوماتیک ELITE۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ولیکس سی ۳۰ اتوماتیک Luxury
زاگرس خودرو
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰
پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰
جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹۴۶,۵۰۰,۰۰۰
جنتو . دنده اتوماتیک۵۶,۰۰۰,۰۰۰
پروتون ویرا
مرتب خودرو
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
شاسی بلند G5۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی۴۹,۰۰۰,۰۰۰
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی۵۳,۰۰۰,۰۰۰
دیار خودرو
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
وانت دییر
هاوال H6به زودی
هاوال M4به زودی
وینگل ۵ تک کابینبه زودی
وینگل ۵ دو کابین۵۸,۵۰۰,۰۰۰
وینگل ۳ تک کابین
وینگل ۳ دو کابین۵۵,۰۰۰,۰۰۰

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *