قیمت روز انواع خودرو در بازار پنجشنبه ۲۸ آذر ۹۲

قیمت روز انواع خودرو در بازار پنجشنبه ۲۸ آذر ۹۲

قیمت روز انواع خودرو در بازار در مجله خودرو

قیمت انواع خودرو در بازار پنجشنبه ۲۸ آذر ۹۲ ( قیمت به تومان می باشد)

ایران خودرو
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
وانت باردو جدید . یورو ۴۱۲,۹۵۰,۰۰۰۱۲,۳۴۲,۰۰۰
وانت باردو جدید یورو ۴ . دوگانه سوز۱۴,۵۰۰,۰۰۰۱۴,۲۹۲,۰۰۰
پژو روآ سال سفارشی۱۷,۵۰۰,۰۰۰
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی۱۹,۰۰۰,۰۰۰
سمند SE۲۴,۶۰۰,۰۰۰۲۰,۶۲۰,۰۰۰
سمند LX دوگانه سوز۲۸,۸۰۰,۰۰۰۲۶,۸۵۰,۰۰۰
سمند LX۲۶,۲۰۰,۰۰۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰
سمند LX یورو ۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰۲۶,۶۶۷,۰۰۰
سمند EF7 یورو ۴۲۸,۲۰۰,۰۰۰۲۷,۹۴۷,۰۰۰
سمند EF7 دوگانه سوز۲۸,۳۰۰,۰۰۰۲۷,۶۹۰,۰۰۰
سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴۲۹,۷۰۰,۰۰۰۲۹,۳۵۷,۰۰۰
سمند سورن ELX۳۳,۰۰۰,۰۰۰۳۰,۵۰۰,۰۰۰
سمند سورن ELX با موتور EF7۳۷,۵۰۰,۰۰۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰
سمند سریر
پژو GLX 405 یورو ۴۲۷,۲۰۰,۰۰۰۲۵,۷۷۵,۰۰۰
پژو GLX 405 دوگانه سوز۲۹,۱۰۰,۰۰۰۲۶,۶۶۰,۰۰۰
پژو SLX 405 موتور TU5۲۹,۰۰۰,۰۰۰۲۶,۱۱۵,۰۰۰
پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز۳۷,۷۰۰,۰۰۰۳۱,۲۸۵,۰۰۰
پژو پارس سال۳۳,۶۰۰,۰۰۰
پژو پارس سال یورو ۴۳۴,۴۰۰,۰۰۰۲۹,۹۷۵,۰۰۰
پژو پارس LX یورو ۴۳۸,۸۰۰,۰۰۰۳۳,۶۰۵,۰۰۰
پژو پارس ELX آپشن جدید۴۴,۲۰۰,۰۰۰
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5۴۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲۳۵,۲۰۰,۰۰۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵۳۶,۳۰۰,۰۰۰۳۴,۴۹۲,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20۳۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9۴۹,۵۰۰,۰۰۰۳۹,۵۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ۳۶,۲۰۰,۰۰۰۳۴,۹۹۷,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ۳۵,۴۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2۳۸,۵۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک۵۳,۰۰۰,۰۰۰۴۵,۵۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده ای۴۶,۰۰۰,۰۰۰۳۸,۵۰۰,۰۰۰
رانا EL . TU5۳۰,۱۰۰,۰۰۰۲۹,۵۰۰,۰۰۰
رانا LX . TU5۳۰,۹۰۰,۰۰۰۳۰,۲۳۲,۰۰۰
تندر E1۳۲,۵۰۰,۰۰۰۳۱,۵۵۰,۰۰۰
رنو تندر E2۳۶,۱۰۰,۰۰۰
رنو تندر E2 دوگانه سوز۳۹,۵۰۰,۰۰۰
رنو تندر اتوماتیک E2۴۴,۱۰۰,۰۰۰۴۵,۶۵۱,۰۰۰
وانت دیزل تونلند۸۹,۳۸۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰۱۳۱,۳۴۴,۰۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰۱۲۵,۲۸۸,۰۰۰
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰
سوزوکی کیزاشی اتومات فول۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰

سایپا
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
پراید ۱۳۲ SE۱۸,۱۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX۱۷,۸۰۰,۰۰۰۱۵,۸۵۷,۰۰۰
پراید ۱۳۲ LE۱۷,۷۰۰,۰۰۰۱۵,۳۶۶,۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز۱۹,۶۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SX۱۷,۶۰۰,۰۰۰۱۵,۰۵۷,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL۱۶,۷۰۰,۰۰۰۱۴,۵۶۶,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز۱۹,۰۰۰,۰۰۰۱۶,۰۶۶,۰۰۰
پراید ۱۴۱ EX۱۷,۴۰۰,۰۰۰
پراید ۱۴۱ LE
پراید ۱۴۱ SX۱۶,۰۰۰,۰۰۰۱۴,۱۸۸,۰۰۰
پراید ۱۴۱ SE۱۷,۵۰۰,۰۰۰۱۵,۴۳۸,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SE۱۹,۰۰۰,۰۰۰۱۶,۴۹۳,۰۰۰
پراید ۱۱۱ EX۱۸,۶۰۰,۰۰۰۱۶,۰۴۳,۰۰۰
پراید ۱۱۱ LE۱۸,۶۰۰,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SX۱۸,۲۰۰,۰۰۰۱۵,۲۴۳,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SL۱۷,۴۰۰,۰۰۰۱۴,۷۵۱,۰۰۰
پراید SL 131۱۶,۵۰۰,۰۰۰۱۴,۴۴۹,۰۰۰
پراید SL 131 گازسوز۱۸,۰۰۰,۰۰۰۱۵,۹۴۹,۰۰۰
پراید SX 131۱۷,۴۰۰,۰۰۰۱۴,۹۴۲,۰۰۰
پراید SE 131۱۷,۹۰۰,۰۰۰۱۶,۱۹۲,۰۰۰
پراید SE 131 گازسوز۱۹,۸۰۰,۰۰۰۱۷,۶۹۲,۰۰۰
پراید LE 131۱۷,۱۰۰,۰۰۰۱۵,۲۴۹,۰۰۰
پراید LE 131 گازسوز۱۹,۳۰۰,۰۰۰۱۶,۸۴۰,۰۰۰
پراید EX 131۱۷,۵۰۰,۰۰۰۱۵,۷۴۲,۰۰۰
پراید TL 131۱۶,۹۵۰,۰۰۰
پراید EX 131 گازسوز۱۸,۸۰۰,۰۰۰۱۷,۲۶۷,۰۰۰
تیبا دوگانه سوز۲۳,۸۰۰,۰۰۰
تیبا EX۲۰,۸۰۰,۰۰۰
تیبا LX یورو ۴۲۱,۸۰۰,۰۰۰
تیبا SX یورو ۴۲۲,۳۰۰,۰۰۰۲۰,۹۶۰,۰۰۰
وانت نیسان . ABS . تاخوگراف۲۴,۴۰۰,۰۰۰۲۲,۸۸۰,۰۰۰
وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف۲۶,۷۰۰,۰۰۰۲۴,۷۰۰,۰۰۰
وانت نیسان دیزل . ABS . کولر۲۷,۸۰۰,۰۰۰۲۷,۲۲۵,۰۰۰
وانت شوکا۲۸,۱۰۰,۰۰۰۲۵,۸۷۰,۰۰۰
وانت شوکا گازسوز۲۹,۵۰۰,۰۰۰۲۶,۴۲۰,۰۰۰
زانتیا . مشابه صفر ۸۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰
سیتروئن C5 جدید ۲۰۱۱۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

پارس خودرو
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
مورانو ۲۰۱۲۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰۱۸۲,۷۸۰,۰۰۰
نیسان تینا HIGH۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰۱۳۵,۶۷۰,۰۰۰
نیسان تینا MID۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱۲۵,۱۰۰,۰۰۰
نیسان قشقایی HIGH۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
ماکسیما . مولتی مدیا۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰۱۰۴,۰۸۰,۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱۸۵,۲۰۰,۰۰۰۷۵,۲۱۰,۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ دنده ای۷۷,۵۰۰,۰۰۰
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰۶۳,۶۱۰,۰۰۰
رنو تندر E2۳۶,۸۰۰,۰۰۰۳۵,۵۱۰,۰۰۰
پارس تندر . اتاق جدید۳۸,۹۰۰,۰۰۰۳۷,۵۱۰,۰۰۰
رنو تندر E1 یورو ۴۳۲,۹۰۰,۰۰۰
پیکاپ تک کابین۷۹,۰۰۰,۰۰۰۷۲,۸۲۹,۰۰۰
پیکاپ دو کابین۸۳,۰۰۰,۰۰۰۷۵,۸۲۰,۰۰۰

کرمان خودرو
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
هیوندای آوانته اتوماتیک۸۲,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای آوانته معمولی۷۳,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای ورنا اتوماتیک
هیوندای ورنا معمولی
لیفان ۵۲۰ آی۲۸,۴۰۰,۰۰۰
لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰
لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸۴۳,۲۰۰,۰۰۰۴۰,۴۰۰,۰۰۰
جک توجوی هاچ بک۳۲,۵۰۰,۰۰۰۳۳,۹۹۰,۰۰۰
جک توجوی صندوقدار۳۳,۰۰۰,۰۰۰۳۵,۵۶۰,۰۰۰
جک J5۴۶,۵۰۰,۰۰۰۴۵,۲۰۰,۰۰۰
لیفان X60۵۹,۴۰۰,۰۰۰۵۸,۹۰۰,۰۰۰
لوبو۱۷,۲۰۰,۰۰۰

گروه بهمن
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار۹۷,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک
مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ با موتور ۱٫۶۸۰,۵۰۰,۰۰۰
مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر ۸۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰
مزدا ۲ فول۷۲,۵۰۰,۰۰۰
وانت مزدا تک کابین۲۹,۸۰۰,۰۰۰
وانت مزدا تک کابین گازسوز۳۱,۵۰۰,۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین۳۱,۲۰۰,۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز۳۳,۱۰۰,۰۰۰
بسترون . آسا B50۶۷,۵۰۰,۰۰۰۶۳,۳۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا تک کابین۵۷,۰۰۰,۰۰۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل۶۴,۰۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل۶۶,۵۰۰,۰۰۰۶۹,۷۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۵ تن بدون کاربری۷۰,۳۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۶ تن بدون کاربری۸۸,۵۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۸ تن بدون کاربری۹۳,۷۰۰,۰۰۰
مینی بوس ایسوزو مدل سحر۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰
کامیون ایسوزو ۱۸ تن۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰

مدیران خودرو
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
MVM 110 چهار سیلندر۲۲,۰۰۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک۲۸,۰۰۰,۰۰۰
MVM 110 سه سیلندر۲۰,۳۰۰,۰۰۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰
MVM 530۳۹,۸۰۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
MVM 315 هاچ بک۳۷,۰۰۰,۰۰۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰
MVM 315 صندوقدار۳,۷۴۰,۰۰۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰
تیگو _ X33۶۱,۰۰۰,۰۰۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰
راین
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
ولیکس C30 دنده ای . با سانروف۴۶,۰۰۰,۰۰۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰
ولیکس C30 اتوماتیک۵۶,۰۰۰,۰۰۰

زاگرس خودرو
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰
پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰
جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰
جنتو . دنده اتوماتیک۵۸,۰۰۰,۰۰۰
پروتون ویرا

مرتب خودرو
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
گک گونو – G5۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی۵۶,۰۰۰,۰۰۰
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی۵۳,۵۰۰,۰۰۰
ون MPX
هرور
کاکی ۵

دیار خودرو
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
وینگل ۳ تک کابین
وینگل ۳ دو کابین۵۷,۰۰۰,۰۰۰
وینگل ۵ تک کابینبه زودی
وینگل ۵ دو کابین۶۱,۵۰۰,۰۰۰۶۰,۳۰۰,۰۰۰
هاوال M4به زودی
هاوال H6۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سنوا۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
E150 صندوق دار۵۳,۹۰۰,۰۰۰
E150 هاچ بک۵۳,۴۰۰,۰۰۰

قیمت روز پراید

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *