قیمت روز خودرو داخلی در بازار یکشنبه ۱۳ بهمن ۹۲

قیمت روز خودرو داخلی در بازار یکشنبه ۱۳ بهمن ۹۲

قیمت روز خودرو داخلی در بازار در مجله خودرو

قیمت خودرو در بازار یکشنبه ۱۳ بهمن ۹۲ ( قیمت به تومان می باشد)

ایران خودرو
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
وانت باردو جدید . یورو ۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰۱۲,۳۴۲,۰۰۰
وانت باردو جدید یورو ۴ . دوگانه سوز۱۴,۷۰۰,۰۰۰۱۴,۲۹۲,۰۰۰
سمند SE یورو ۴۲۴,۷۰۰,۰۰۰۲۳,۵۸۷,۰۰۰
سمند LX۲۷,۵۰۰,۰۰۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰
سمند LX یورو ۴۲۸,۳۰۰,۰۰۰۲۶,۶۶۷,۰۰۰
سمند LX دوگانه سوز۲۹,۶۰۰,۰۰۰۲۶,۸۵۰,۰۰۰
سمند EF7 یورو ۴۲۸,۸۰۰,۰۰۰۲۷,۹۴۷,۰۰۰
سمند EF7 دوگانه سوز۲۹,۸۰۰,۰۰۰۲۷,۶۹۰,۰۰۰
سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴۳۰,۸۰۰,۰۰۰۲۹,۳۵۷,۰۰۰
سمند سورن ELX۳۵,۵۰۰,۰۰۰۳۰,۴۶۷,۰۰۰
سمند سورن ELX با موتور EF7۳۸,۳۰۰,۰۰۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو روآ سال سفارشی۱۶,۹۰۰,۰۰۰
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی۱۹,۳۰۰,۰۰۰
پژو GLX 405 یورو ۴۲۸,۲۰۰,۰۰۰۲۵,۱۴۷,۰۰۰
پژو GLX 405 دوگانه سوز۳۰,۵۰۰,۰۰۰۲۶,۶۶۷,۰۰۰
پژو SLX 405 موتور TU5۳۰,۲۰۰,۰۰۰۲۶,۰۷۷,۰۰۰
پژو پارس سال۳۳,۸۰۰,۰۰۰
پژو پارس سال یورو ۴۳۴,۶۰۰,۰۰۰۲۹,۹۳۷,۰۰۰
پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز۳۶,۵۰۰,۰۰۰۳۱,۲۸۵,۰۰۰
پژو پارس LX یورو ۴۳۹,۱۰۰,۰۰۰۳۳,۶۰۵,۰۰۰
پژو پارس ELX . یورو ۴۴۵,۶۰۰,۰۰۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5۴۵,۹۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲۳۵,۱۰۰,۰۰۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵۳۶,۴۰۰,۰۰۰۳۴,۶۰۵,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20۳۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9۴۹,۰۰۰,۰۰۰۳۹,۵۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ۳۶,۲۰۰,۰۰۰۳۵,۱۰۹,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ۳۴,۷۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2۳۷,۱۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک۵۴,۵۰۰,۰۰۰۴۵,۵۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده ای۴۶,۰۰۰,۰۰۰۳۸,۵۰۰,۰۰۰
رانا EL . TU5۳۰,۱۰۰,۰۰۰۲۹,۲۰۰,۰۰۰
رانا LX . TU5۳۱,۱۰۰,۰۰۰۳۰,۲۳۲,۰۰۰
رنو تندر E1۳۲,۵۰۰,۰۰۰۳۱,۵۵۰,۰۰۰
رنو تندر E2۳۶,۷۰۰,۰۰۰۳۵,۳۱۳,۰۰۰
رنو تندر E2 دوگانه سوز۳۹,۵۰۰,۰۰۰
رنو تندر اتوماتیک E2۴۲,۱۰۰,۰۰۰۴۰,۵۰۰,۰۰۰
وانت دیزل تونلند۸۹,۳۸۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰۱۱۹,۳۶۷,۰۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰۱۱۳,۸۶۷,۰۰۰
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰
سوزوکی کیزاشی اتومات فول۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰
سایپا
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
پراید ۱۵۱ SL۱۶,۹۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SE۱۸,۱۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ LE۱۷,۷۰۰,۰۰۰۱۵,۳۶۶,۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX۱۷,۸۰۰,۰۰۰۱۵,۸۵۷,۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز۱۹,۶۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SX۱۷,۶۰۰,۰۰۰۱۵,۰۵۷,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL۱۶,۷۰۰,۰۰۰۱۴,۵۶۶,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز۱۹,۰۰۰,۰۰۰۱۶,۰۶۶,۰۰۰
پراید ۱۴۱ EX۱۷,۴۰۰,۰۰۰
پراید ۱۴۱ LE
پراید ۱۴۱ SX۱۶,۰۰۰,۰۰۰۱۴,۱۸۸,۰۰۰
پراید ۱۴۱ SE۱۷,۵۰۰,۰۰۰۱۵,۴۳۸,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SE۱۹,۱۰۰,۰۰۰۱۶,۴۹۳,۰۰۰
پراید ۱۱۱ EX۱۸,۷۰۰,۰۰۰۱۶,۰۴۳,۰۰۰
پراید ۱۱۱ LE۱۸,۵۰۰,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SX۱۸,۲۰۰,۰۰۰۱۵,۲۴۳,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SL۱۷,۴۰۰,۰۰۰۱۴,۷۵۱,۰۰۰
پراید SL 131۱۶,۵۰۰,۰۰۰۱۴,۴۴۹,۰۰۰
پراید SL 131 گازسوز۱۸,۰۰۰,۰۰۰۱۵,۹۴۹,۰۰۰
پراید SX 131۱۷,۴۰۰,۰۰۰۱۴,۹۴۲,۰۰۰
پراید SE 131۱۸,۲۰۰,۰۰۰۱۶,۱۹۲,۰۰۰
پراید SE 131 گازسوز۱۹,۸۰۰,۰۰۰۱۷,۶۹۲,۰۰۰
پراید LE 131۱۷,۲۰۰,۰۰۰۱۵,۲۴۹,۰۰۰
پراید LE 131 گازسوز۱۹,۰۰۰,۰۰۰۱۶,۸۴۰,۰۰۰
پراید EX 131۱۷,۵۰۰,۰۰۰۱۵,۷۴۲,۰۰۰
پراید EX 131 گازسوز۱۹,۱۰۰,۰۰۰۱۷,۲۶۷,۰۰۰
پراید TL 131۱۷,۳۵۰,۰۰۰
پراید TL 131 گازسوز۱۹,۲۰۰,۰۰۰
تیبا دوگانه سوز۲۳,۱۰۰,۰۰۰
تیبا LX یورو ۴۲۱,۷۰۰,۰۰۰
تیبا SX یورو ۴۲۲,۲۰۰,۰۰۰۲۰,۹۶۰,۰۰۰
تیبا EX۲۱,۱۰۰,۰۰۰
وانت نیسان . ABS . تاخوگراف۲۴,۴۰۰,۰۰۰۲۲,۸۸۰,۰۰۰
وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف۲۷,۱۰۰,۰۰۰۲۴,۷۰۰,۰۰۰
وانت نیسان دیزل . ABS . کولر۲۷,۸۰۰,۰۰۰۲۷,۲۲۵,۰۰۰
وانت شوکا۲۸,۱۰۰,۰۰۰۲۵,۸۷۰,۰۰۰
وانت شوکا گازسوز۲۹,۵۰۰,۰۰۰۲۶,۴۲۰,۰۰۰
زانتیا . مشابه صفر ۸۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰
سیتروئن C5 جدید ۲۰۱۱۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰
اس ۳۰۰ناموجود۶۹,۹۰۰,۰۰۰
پارس خودرو
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
مورانو ۲۰۱۲۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰۱۸۲,۷۸۰,۰۰۰
نیسان تینا HIGH۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰۱۳۵,۶۷۰,۰۰۰
نیسان تینا MID۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰۱۲۵,۱۰۰,۰۰۰
نیسان قشقایی HIGH۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰
ماکسیما . مولتی مدیا۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰۱۰۴,۰۸۰,۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰۷۵,۲۱۰,۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲۸۷,۸۰۰,۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ دنده ای۷۷,۲۰۰,۰۰۰
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰۶۳,۶۱۰,۰۰۰
رنو تندر E2۳۷,۵۰۰,۰۰۰۳۵,۵۱۰,۰۰۰
پارس تندر . اتاق جدید۳۸,۶۰۰,۰۰۰۳۷,۵۱۰,۰۰۰
رنو تندر E1 یورو ۴۳۳,۱۰۰,۰۰۰
پیکاپ تک کابین۷۸,۰۰۰,۰۰۰۷۲,۸۲۹,۰۰۰
پیکاپ دو کابین۸۲,۰۰۰,۰۰۰۷۵,۸۲۰,۰۰۰
کرمان خودرو
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
هیوندای آوانته اتوماتیک۸۰,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای آوانته معمولی۷۲,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای ورنا اتوماتیک
هیوندای ورنا معمولی
لیفان ۵۲۰ آی۲۷,۵۰۰,۰۰۰
لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۶۳۳,۵۰۰,۰۰۰
لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸۴۳,۲۰۰,۰۰۰۴۰,۴۰۰,۰۰۰
جک توجوی هاچ بک۳۱,۲۰۰,۰۰۰۳۳,۹۹۰,۰۰۰
جک توجوی صندوقدار۳۱,۸۰۰,۰۰۰۳۵,۵۶۰,۰۰۰
جک J5۴۵,۸۰۰,۰۰۰۴۵,۲۰۰,۰۰۰
جک J5 اتوماتیک۶۶,۵۰۰,۰۰۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰
لیفان X60۵۷,۸۰۰,۰۰۰۵۸,۹۰۰,۰۰۰
لوبو۱۶,۹۰۰,۰۰۰
گروه بهمن
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار۹۵,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰۹۵,۶۶۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک
مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰۹۶,۶۶۰,۰۰۰
مزدا۳ با موتور ۱٫۶۸۰,۶۰۰,۰۰۰۷۵,۲۰۰,۰۰۰
مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر ۸۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰
مزدا ۲ فول۷۱,۵۰۰,۰۰۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰
وانت مزدا تک کابین۲۹,۳۰۰,۰۰۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰
وانت مزدا تک کابین گازسوز۳۱,۵۰۰,۰۰۰۳۰,۵۰۰,۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین۳۱,۵۰۰,۰۰۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز۳۴,۹۰۰,۰۰۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰
بسترون . آسا B50۶۶,۵۰۰,۰۰۰۶۳,۳۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا تک کابین۵۲,۰۰۰,۰۰۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل۶۱,۵۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل۶۴,۸۰۰,۰۰۰۶۹,۷۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۵ تن بدون کاربری۷۰,۳۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۶ تن بدون کاربری۸۸,۵۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۸ تن بدون کاربری۹۳,۷۰۰,۰۰۰
مینی بوس ایسوزو مدل سحر۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰
کامیون ایسوزو ۱۸ تن۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰
مدیران خودرو
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
MVM 110 چهار سیلندر۱۸,۸۰۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک۲۵,۵۰۰,۰۰۰
MVM 110 سه سیلندر۱۷,۶۰۰,۰۰۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰
MVM 530۳۸,۲۰۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
MVM 315 هاچ بک۳۴,۵۰۰,۰۰۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰
MVM 315 صندوقدار۳۵,۲۰۰,۰۰۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰
تیگو _ X33۵۹,۳۰۰,۰۰۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰
راین
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
ولیکس C30 دنده ای . با سانروف۴۳,۱۰۰,۰۰۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰
ولیکس C30 اتوماتیک۵۴,۵۰۰,۰۰۰
زاگرس خودرو
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰
پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰
جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰
جنتو . دنده اتوماتیک۴۶,۰۰۰,۰۰۰
پروتون ویرا
مرتب خودرو
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
گک گونو – G5۹۸,۰۰۰,۰۰۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی۵۴,۰۰۰,۰۰۰
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی۵۱,۵۰۰,۰۰۰
ون MPX
هرور
کاکی ۵۳۴,۵۰۰,۰۰۰
دیار خودرو
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
وینگل ۳ تک کابین
وینگل ۳ دو کابین۵۴,۵۰۰,۰۰۰
وینگل ۵ تک کابینبه زودی
وینگل ۵ دو کابین۵۹,۵۰۰,۰۰۰۶۰,۳۰۰,۰۰۰
هاوال M4به زودی
هاوال H6۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سنوا۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
E150 صندوق دار۵۵,۰۰۰,۰۰۰۵۳,۹۰۰,۰۰۰
E150 هاچ بک۵۸,۰۰۰,۰۰۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰

khodro20

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *