قیمت روز خودرو داخلی در بازار یکشنبه ۲۴ آذر ۹۲

قیمت روز خودرو داخلی در بازار در مجله خودرو

قیمت خودرو داخلی در بازار یکشنبه ۲۴ آذر ۹۲ ( قیمت به تومان می باشد)

ایران خودرو
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
وانت باردو جدید . یورو ۴۱۲,۹۵۰,۰۰۰۱۲,۳۴۲,۰۰۰
وانت باردو جدید یورو ۴ . دوگانه سوز۱۴,۵۰۰,۰۰۰۱۴,۲۹۲,۰۰۰
پژو روآ سال سفارشی۱۷,۵۰۰,۰۰۰
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی۱۹,۰۰۰,۰۰۰
سمند SE۲۴,۶۰۰,۰۰۰۲۰,۶۲۰,۰۰۰
سمند LX دوگانه سوز۲۸,۸۰۰,۰۰۰۲۶,۸۵۰,۰۰۰
سمند LX۲۶,۴۰۰,۰۰۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰
سمند LX یورو ۴۲۷,۸۰۰,۰۰۰۲۶,۶۶۷,۰۰۰
سمند EF7 یورو ۴۲۸,۳۰۰,۰۰۰۲۷,۹۴۷,۰۰۰
سمند EF7 دوگانه سوز۲۸,۳۰۰,۰۰۰۲۷,۶۹۰,۰۰۰
سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴۲۹,۷۰۰,۰۰۰۲۹,۳۵۷,۰۰۰
سمند سورن ELX۳۳,۰۰۰,۰۰۰۳۰,۵۰۰,۰۰۰
سمند سورن ELX با موتور EF7۳۷,۵۰۰,۰۰۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰
سمند سریر
پژو GLX 405 یورو ۴۲۷,۳۰۰,۰۰۰۲۵,۷۷۵,۰۰۰
پژو GLX 405 دوگانه سوز۲۹,۱۰۰,۰۰۰۲۶,۶۶۰,۰۰۰
پژو SLX 405 موتور TU5۲۹,۰۰۰,۰۰۰۲۶,۱۱۵,۰۰۰
پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز۳۷,۷۰۰,۰۰۰۳۱,۲۸۵,۰۰۰
پژو پارس سال۳۳,۶۰۰,۰۰۰
پژو پارس سال یورو ۴۳۴,۴۰۰,۰۰۰۲۹,۹۷۵,۰۰۰
پژو پارس LX یورو ۴۳۸,۸۰۰,۰۰۰۳۳,۶۰۵,۰۰۰
پژو پارس ELX آپشن جدید۴۴,۱۰۰,۰۰۰
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5۴۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲۳۵,۲۰۰,۰۰۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵۳۶,۳۰۰,۰۰۰۳۴,۴۹۲,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20۳۶,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9۴۹,۵۰۰,۰۰۰۳۹,۵۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ۳۶,۴۰۰,۰۰۰۳۴,۹۹۷,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ۳۵,۴۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2۳۸,۵۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک۵۳,۰۰۰,۰۰۰۴۵,۵۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده ای۴۶,۰۰۰,۰۰۰۳۸,۵۰۰,۰۰۰
رانا EL . TU5۳۰,۱۰۰,۰۰۰۲۹,۵۰۰,۰۰۰
رانا LX . TU5۳۰,۹۰۰,۰۰۰۳۰,۲۳۲,۰۰۰
تندر E1۳۳,۰۰۰,۰۰۰۳۱,۵۵۰,۰۰۰
رنو تندر E2۳۶,۴۰۰,۰۰۰
رنو تندر E2 دوگانه سوز۳۹,۵۰۰,۰۰۰
رنو تندر اتوماتیک E2۴۴,۸۰۰,۰۰۰۴۵,۶۵۱,۰۰۰
وانت دیزل تونلند
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰۱۳۱,۳۴۴,۰۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰۱۲۵,۲۸۸,۰۰۰
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰
سوزوکی کیزاشی اتومات فول۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰
سایپا
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
پراید ۱۳۲ SE۱۹,۰۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX۱۸,۴۰۰,۰۰۰۱۵,۸۵۷,۰۰۰
پراید ۱۳۲ LE۱۸,۰۰۰,۰۰۰۱۵,۳۶۶,۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز۱۹,۸۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SX۱۷,۶۰۰,۰۰۰۱۵,۰۵۷,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL۱۶,۷۰۰,۰۰۰۱۴,۵۶۶,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز۱۹,۰۰۰,۰۰۰۱۶,۰۶۶,۰۰۰
پراید ۱۴۱ EX۱۷,۴۰۰,۰۰۰
پراید ۱۴۱ LE
پراید ۱۴۱ SX۱۶,۰۰۰,۰۰۰۱۴,۱۸۸,۰۰۰
پراید ۱۴۱ SE۱۷,۵۰۰,۰۰۰۱۵,۴۳۸,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SE۱۹,۱۰۰,۰۰۰۱۶,۴۹۳,۰۰۰
پراید ۱۱۱ EX۱۸,۸۰۰,۰۰۰۱۶,۰۴۳,۰۰۰
پراید ۱۱۱ LE۱۸,۶۰۰,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SX۱۸,۰۰۰,۰۰۰۱۵,۲۴۳,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SL۱۷,۴۰۰,۰۰۰۱۴,۷۵۱,۰۰۰
پراید SL 131۱۶,۵۰۰,۰۰۰۱۴,۴۴۹,۰۰۰
پراید SL 131 گازسوز۱۸,۰۰۰,۰۰۰۱۵,۹۴۹,۰۰۰
پراید SX 131۱۷,۴۰۰,۰۰۰۱۴,۹۴۲,۰۰۰
پراید SE 131۱۷,۷۰۰,۰۰۰۱۶,۱۹۲,۰۰۰
پراید LE 131۱۶,۹۰۰,۰۰۰۱۵,۲۴۹,۰۰۰
پراید LE 131 گازسوز۱۸,۹۰۰,۰۰۰۱۶,۸۴۰,۰۰۰
پراید EX 131۱۷,۵۰۰,۰۰۰۱۵,۷۴۲,۰۰۰
پراید EX 131 گازسوز۱۸,۸۰۰,۰۰۰۱۷,۲۶۷,۰۰۰
پراید TL 131۱۶,۹۰۰,۰۰۰
تیبا دوگانه سوز۲۳,۸۰۰,۰۰۰
تیبا EX۲۰,۸۰۰,۰۰۰
تیبا LX یورو ۴۲۱,۳۰۰,۰۰۰
تیبا SX یورو ۴۲۲,۵۰۰,۰۰۰۲۰,۰۶۰,۰۰۰
وانت نیسان . ABS . تاخوگراف۲۴,۴۰۰,۰۰۰۲۲,۸۸۰,۰۰۰
وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف۲۵,۷۰۰,۰۰۰۲۴,۷۰۰,۰۰۰
وانت نیسان دیزل . ABS . کولر۲۶,۸۰۰,۰۰۰۲۷,۲۲۵,۰۰۰
وانت شوکا۲۸,۱۰۰,۰۰۰۲۵,۸۷۰,۰۰۰
وانت شوکا گازسوز۲۹,۵۰۰,۰۰۰۲۶,۴۲۰,۰۰۰
زانتیا . مشابه صفر ۸۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ تک کابین اتاق جدید۷۹,۰۰۰,۰۰۰۷۲,۸۲۹,۰۰۰
پیکاپ دو کابین اتاق جدید۸۳,۰۰۰,۰۰۰۷۵,۸۲۰,۰۰۰
سیتروئن C5 جدید ۲۰۱۱۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پارس خودرو
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
مورانو ۲۰۱۲۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰۱۸۲,۷۸۰,۰۰۰
نیسان تینا HIGH۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰۱۳۵,۶۷۰,۰۰۰
نیسان تینا MID۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱۲۵,۱۰۰,۰۰۰
نیسان قشقایی HIGH۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
ماکسیما . مولتی مدیا۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰۱۰۴,۰۸۰,۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱۸۶,۲۰۰,۰۰۰۷۵,۲۱۰,۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ دنده ای۷۷,۵۰۰,۰۰۰
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰۶۳,۶۱۰,۰۰۰
رنو تندر E2۳۷,۴۰۰,۰۰۰۳۵,۵۱۰,۰۰۰
پارس تندر . اتاق جدید۳۹,۱۰۰,۰۰۰۳۷,۵۱۰,۰۰۰
رنو تندر E1 یورو ۴۳۳,۲۰۰,۰۰۰
کرمان خودرو
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
هیوندای آوانته اتوماتیک۸۱,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای آوانته معمولی۷۲,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای ورنا اتوماتیک
هیوندای ورنا معمولی
لیفان ۵۲۰ آی۲۸,۴۰۰,۰۰۰
لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰
لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸۴۳,۲۰۰,۰۰۰۴۰,۴۰۰,۰۰۰
جک توجوی هاچ بک۳۲,۵۰۰,۰۰۰۳۳,۹۹۰,۰۰۰
جک توجوی صندوقدار۳۳,۰۰۰,۰۰۰۳۵,۵۶۰,۰۰۰
جک J5۴۶,۹۰۰,۰۰۰۴۵,۲۰۰,۰۰۰
لیفان X60۶۰,۶۰۰,۰۰۰۵۸,۹۰۰,۰۰۰
لوبو۱۷,۲۰۰,۰۰۰
گروه بهمن
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار۹۷,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک
مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰
مزدا۳ با موتور ۱٫۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰
مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر ۸۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰
مزدا ۲ فول۷۲,۵۰۰,۰۰۰
وانت مزدا تک کابین۲۹,۸۰۰,۰۰۰
وانت مزدا تک کابین گازسوز۳۱,۳۰۰,۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین۳۲,۰۰۰,۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز۳۳,۸۰۰,۰۰۰
بسترون . آسا B50۶۸,۵۰۰,۰۰۰۶۳,۳۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا تک کابین۵۸,۵۰۰,۰۰۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل۶۶,۰۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل۶۸,۵۰۰,۰۰۰۶۹,۷۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۵ تن بدون کاربری۷۰,۳۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۶ تن بدون کاربری۸۸,۵۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۸ تن بدون کاربری۹۳,۷۰۰,۰۰۰
مینی بوس ایسوزو مدل سحر۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰
کامیون ایسوزو ۱۸ تن۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰
مدیران خودرو
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
MVM 110 چهار سیلندر۲۲,۰۰۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک۲۸,۰۰۰,۰۰۰
MVM 110 سه سیلندر۲۰,۳۰۰,۰۰۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰
MVM 530۳۹,۸۰۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
MVM 315 هاچ بک۳۷,۰۰۰,۰۰۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰
MVM 315 صندوقدار۳,۷۴۰,۰۰۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰
تیگو _ X33۶۱,۰۰۰,۰۰۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *