قیمت روز خودرو های وارداتی تاریخ ۲۰ ارز ۹۵

هیوندای – Hyundai
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت نمایندگی ( تومان )
هیوندای I20 تیپ ۶۸۵,۳۰۰,۰۰۰۸۴,۴۰۹,۰۰۰
هیوندای اکسنت نیمه فول۹۳,۷۰۰,۰۰۰وارداتی
هیوندای اکسنت فول ۲۰۱۶۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰۱۰۶,۱۳۲,۰۰۰
هیوندای اکسنت فول ۲۰۱۷۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰وارداتی
هیوندای اکسنت ۲۰۱۷ فول / Blue۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای ولستر . ۶ ایربگ ۲۰۱۶۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰۱۲۴,۵۰۷,۰۰۰
هیوندای النترا دو ایربگ – ۲۰۱۶۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰وارداتی
هیوندای النترا فول ۲۰۱۶۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰وارداتی
هیوندای النترا فول ۲۰۱۶ با کیت جدید۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰وارداتی
هیوندای النترا ۲٫۰ نیوفیس فول ۲۰۱۷۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰وارداتی
هیوندای I40 . صندوقدارناموجود۱۷۳,۳۳۴,۰۰۰
هیوندای I40 . استیشن واگنناموجود۱۸۷,۴۵۸,۰۰۰
سوناتا LF . بدون پاناروما . نیمه فول۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰وارداتی
هیوندای سوناتا LF . فول کامل با رادار ۲۰۱۵۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰۱۷۹,۸۷۸,۰۰۰
هیوندای سوناتا LF . فول کامل با رادار ۲۰۱۶۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰۱۸۴,۱۴۰,۰۰۰
هیوندای سوناتا LF . فول کامل با رادار ۲۰۱۷۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰وارداتی
هیوندای توسان نیوفیس / دو ایربگ . سقف فلز۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰وارداتی
هیوندای توسان ۲۰۱۶ – دوایربگ دو دف نیوفیس۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰وارداتی
هیوندای توسان ۲۰۱۶ – فول نیوفیس۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰۱۷۸,۷۶۲,۰۰۰
هیوندای توسان ۲۰۱۶ – فول نیوفیس + اتوپارک۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰وارداتی
هیوندای توسان ۲۰۱۷ – فول نیوفیس۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰وارداتی
هیوندای توسان ۲۰۱۷ – فول نیوفیس + اتوپارک۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰وارداتی
هیوندای سانتافه DM . فول . اتوپارک ۲۰۱۶۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ناموجود
هیوندای سانتافه DM . دوایربگ نیوفیس . ۲۰۱۶۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰وارداتی
هیوندای سانتافه DM . فول نیوفیس . ۲۰۱۶۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰وارداتی
هیوندای سانتافه DM . فول نیوفیس . اتوپارک ۲۰۱۶۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰۲۱۳,۴۳۸,۰۰۰
هیوندای سانتافه DM . فول نیوفیس . اتوپارک ۲۰۱۷۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰وارداتی
کیا موتورز – Kia Motors
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت نمایندگی ( تومان )
کیا پیکانتو ۲۰۱۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰۷۵,۱۹۷,۰۰۰
کیا ریو صندوقدار ۲۰۱۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰۱۰۵,۰۲۷,۰۰۰
کیا ریو صندوقدار ۲۰۱۶۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰۱۰۵,۰۲۷,۰۰۰
کیا ریو هاچ بک – دو ایربگ ۲۰۱۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰وارداتی
کیا ریو هاچ بک – فول ۲۰۱۶۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰۱۰۵,۰۵۰,۰۰۰
کیا سورنتو اتاق جدید ۲٫۴ فول ۲۰۱۶ + اتوپارک۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰۲۳۰,۲۵۹,۰۰۰
کیا سورنتو اتاق جدید ۲٫۴ فول ۲۰۱۷ + اتوپارک۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰
کیا اسپورتیج لوآپشن ۲۰۱۶۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰وارداتی
کیا اسپورتیج فول ۲۰۱۶۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱۷۶,۶۰۳,۰۰۰
کیا اسپورتیج فول ۲۰۱۷ نیوفیس۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰
کیا اپتیما فول ۱۰ ایربگ + رادار۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰۱۶۵,۷۰۹,۰۰۰
کیا اپتیما TF فول ۲۰۱۶۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰۱۷۱,۱۴۲,۰۰۰
کیا اپتیما JF دو ایربگ ۲۰۱۶ – اتاق جدید۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰وارداتی
کیا اپتیما JF فول ۲۰۱۶ – اتاق جدید۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰وارداتی
کیا اپتیما JF فول ۲۰۱۶ – اتاق جدید GT۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰۱۸۲,۰۲۸,۰۰۰
کیا اپتیما JF فول ۲۰۱۷ – اتاق جدید GT۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰وارداتی
کیا اپتیما JF فول ۲۰۱۷ – اتاق جدید GT + رادار۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰
کیا سراتو ۲٫۰ – لوآپشن ۲۰۱۶۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰وارداتی
کیا سراتو ۲٫۰ – فول کامل ۲۰۱۶۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱۳۵,۳۴۵,۰۰۰
کیا سراتو ۲٫۰ – فول نیوفیس ۲۰۱۶۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۵,۳۴۵,۰۰۰
کیا سراتو ۲٫۰ – فول نیوفیس ۲۰۱۷۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰وارداتی
کیا سراتو کوپه ۲٫۰ – ۲۰۱۵۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰۱۲۹,۹۴۸,۰۰۰
کیا سراتو کوپه ۲٫۰ – ۲۰۱۶۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱۳۵,۳۳۷,۰۰۰
کیا کارنز ۲۰۱۶۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰۱۵۷,۰۴۳,۰۰۰
تویوتا – Toyota
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت نمایندگی ( تومان )
تویوتا یاریس هاچ‌بک ۲۰۱۶۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
تویوتا یاریس صندوقدار – ۲۰۱۶۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰
تویوتا پریوس ۲۰۱۶ – تک رادار بدون هداپ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰
تویوتا پریوس ۲۰۱۶ – فول کامل با هداپ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰
تویوتا پریوس ۲۰۱۷۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰وارداتی
تویوتا کرولا XLI فول ۲۰۱۶۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰۱۳۲,۹۰۰,۰۰۰
تویوتا کرولا XLI X فول ۲۰۱۶۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰
تویوتا کرولا GLI فول ۲۰۱۶۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰وارداتی
تویوتا لندکروز ۶ سیلندر GXR فول۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰وارداتی
تویوتا راو ۴ نیوفیس ۲۰۱۶۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰
تویوتا راو ۴ نیوفیس ۲۰۱۶ / صندوق برقی۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / دنده‌ای اتاق جدید۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰
تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / اتوماتیک اتاق جدید۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
تویوتا کمری GL اسپشیال ۲۰۱۶۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰
تویوتا کمری GLX فول ۲۰۱۶۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰وارداتی
تویوتا کمری GLX اس اسپشیال ۲۰۱۶۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
تویوتا کمری هیبرید XLE مدل ۲۰۱۶۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰وارداتی
تویوتا هایس ۲٫۷ سقف بلند ( های روف )۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس – Lexus
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت نمایندگی ( تومان )
لکسوس NX200 T سه کلید۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس NX200 T هفت کلید۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس NX200 T هفت کلید – F اسپورت۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس NX200 T هفت کلید – F اسپورت ۲۰۱۷۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰وارداتی
لکسوس NX300 H سه کلید۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰وارداتی
لکسوس NX300 H شش کلید۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس RX 350 . فول ۲۰۱۳۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰وارداتی
لکسوس LX 570 آفرود ۲۰۱۳۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰وارداتی
لکسوس ES 250 فول ۲۰۱۶۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس ES 350 فول ۲۰۱۳۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰وارداتی
لکسوس GS250 – تیپ ۲۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس GS250 – تیپ ۳۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس GS250 فول – F Sport۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس GS250 فول – Platinum۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس IS250 فول – ۶ سیلندر پرستیژ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس IS250 فول – F Sport۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس CT200 H هیبریدی – فول ۲۰۱۵۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس CT200 H هیبریدی – فول ۲۰۱۶۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
مرسدس بنز – Mercedes-Benz
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت نمایندگی ( تومان )
بنز C200 فول – اتاق جدید ۲۰۱۵۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰وارداتی
بنز C200 فول – اتاق جدید ۲۰۱۶۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰وارداتی
بنز E200 مدل ۲۰۱۵۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰
بنز E200 مدل ۲۰۱۷۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰وارداتی
بنز E250 فول مدل ۲۰۱۵۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰وارداتی
بنز E250 فول مدل ۲۰۱۶۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
بنز E250 کروک۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰وارداتی
بنز E300 فول ۲۰۱۳۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰وارداتی
بنز E350 کروک ۲۰۱۴۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰
بنز S500 جدید . ۴ نفره . فول ۲۰۱۵ناموجود۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز S500 جدید کوپه . ۴ نفره . فول ۲۰۱۵ناموجودوارداتی
پورشه – Porsche
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت نمایندگی ( تومان )
پورشه باکستر ۲٫۰ مدل ۲۰۱۷۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰وارداتی
پورشه باکستر S مدل ۲۰۱۷۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰وارداتی
پورشه ماکان ۲٫۰ فول ۲۰۱۷۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰وارداتی
پورشه ماکان ۲٫۰ توربو فول ۲۰۱۷۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰وارداتی
بی ام و – B.M.W
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت نمایندگی ( تومان )
بی‌ام و I8 فول – ۲۰۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰وارداتی
بی‌ام و I8 فول – ۲۰۱۶۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰وارداتی
بی‌ام و ۲۲۰I کوپه۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۲۸۹,۹۰۰,۰۰۰
بی‌ام و ۳۲۸ جی تی . مدل ۲۰۱۶۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۳۷۹,۸۰۰,۰۰۰
بی‌ام و ۴۲۰ گرن کوپه ( لاکچری )۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰۳۷۴,۹۰۰,۰۰۰
بی‌ام و ۵۲۸I فول ۲۰۱۶۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰۴۴۹,۹۰۰,۰۰۰
بی‌ام و X1 مدل ۲۸I تیپ ۱۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰۳۲۹,۹۰۰,۰۰۰
بی‌ام و X1 مدل ۲۸I تیپ ۲۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰۳۳۴,۹۰۰,۰۰۰
بی‌ام و X3 مدل ۲۸I مدل ۲۰۱۶۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰
بی‌ام و X3 مدل ۲۸I مدل ۲۰۱۷۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰
بی‌ام و X4 تیپ ۲۸ (کیت M)۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۴۲۶,۸۰۰,۰۰۰
بی‌ام و X4 تیپ ۲۸ فول ۲۰۱۶۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۴۱۶,۹۰۰,۰۰۰
بی‌ام و X4 تیپ ۲۸ فول ۲۰۱۷۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰۴۵۹,۹۰۰,۰۰۰
ام جی – MG Motor
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت نمایندگی ( تومان )
ام جی ۳ . فول ۲۰۱۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ناموجود
ام جی ۶ . اتاق جدید ۲۰۱۶۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰
ام جی GT۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
ام جی GS مدل ۲۰۱۶۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰
سانگ یانگ – SsangYong
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت نمایندگی ( تومان )
سانگ‌یانگ تیولی ( اسپرت )۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰۹۷,۰۱۰,۰۰۰
سانگ‌یانگ تیولی ( الیت )۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰۹۷,۰۱۰,۰۰۰
سانگ‌یانگ تیولی ۲۰۱۷۱۰۲,۴۶۰,۰۰۰
سانگ‌یانگ کوراندو ۲۰۱۷۱۴۸,۷۸۵,۰۰۰
سانگ‌یانگ کوراندو – اپتیموم۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
سانگ‌یانگ کوراندو – پریمیوم۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹,۰۸۴,۰۰۰
سانگ‌یانگ اکتیون . لاکچری۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰۱۴۰,۶۱۰,۰۰۰
سانگ‌یانگ اکتیون . پرستیژ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۶,۷۹۵,۰۰۰
سانگ‌یانگ اکتیون . کامفورت۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰
سانگ‌یانگ اکتیون . اسپورتناموجود۱۱۴,۹۹۵,۰۰۰
رنو – Renault
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت نمایندگی ( تومان )
رنو تلسیمان E2۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
رنو تلسیمان E3۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
رنو سیمبل PE مدل ۲۰۱۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰۷۵,۵۰۰,۰۰۰
رنو سیمبل SE مدل ۲۰۱۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۸۳,۵۰۰,۰۰۰
رنو سیمبل LE مدل ۲۰۱۷۸۴,۹۰۰,۰۰۰
رنو اسکالا ۱۶۰۰ تیپ PE۹۵,۵۰۰,۰۰۰۹۹,۵۰۰,۰۰۰
رنو اسکالا ۱۶۰۰ فول ۲۰۱۶۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو اسکالا ۲۰۰۰ تیپ E2 مدل ۲۰۱۶۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
رنو اسکالا ۲۰۰۰ تیپ E4 مدل ۲۰۱۶۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰
رنو فلوئنس – دنده دستی ۲۰۱۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰۸۶,۹۰۰,۰۰۰
رنو فلوئنس – دنده دستی ۲۰۱۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰
رنو فلوئنس E2 مدل ۲۰۱۶۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
رنو فلوئنس E4 مدل ۲۰۱۷۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰
رنو سفران ۲٫۰ نیمه‌فول ۲۰۱۶۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰
رنو سفران ۲٫۰ فول ۲۰۱۶۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰
رنو سفران ۲٫۵ مدل ۲۰۱۶۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰
رنو داستر تک دیفرانسیل ۲۰۱۶۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
رنو داستر دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۶۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
رنو داستر دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۷۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
رنو کولئوس۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
نیسان – Nissan
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت نمایندگی ( تومان )
نیسان جوک – اسپورت ۲۰۱۶به زودی
نیسان جوک – پلاتینیوم ۲۰۱۶۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰
نیسان جوک – اسکای پک ۲۰۱۶۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰
آلفارومئو – Alfa Romeo
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت نمایندگی ( تومان )
آلفارومئو ۴C . فول ۲۰۱۵۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
آلفارومئو ۴C . فول ۲۰۱۶۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
آلفارومئو جولیتا . فول ۲۰۱۷۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰
آلفارومئو جولیتا . فول ۲۰۱۶۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱۶۵,۵۰۰,۰۰۰
آلفارومئو جولیتا . فول ۲۰۱۵۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ناموجود
آلفارومئو جولیتا . نیمه فول۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰آلفا موتور
آلفارومئو میتو . فول ۲۰۱۵۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰
آلفارومئو میتو . نیمه فول۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰آلفا موتور
مازراتی – Maserati
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت نمایندگی ( تومان )
مازراتی گیبلی – کامل ترین آپشن ۲۰۱۵۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰آرتاتک موتور
مازراتی کواتروپورته ۲۰۱۵۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰آرتاتک موتور  
ولوو – Volvo
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت نمایندگی ( تومان )
ولوو C70 کروک۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ولوو V40 R-Design۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۳۰۰,۰۰۰
ولوو XC60 R-Designناموجود۲۶۱,۲۰۰,۰۰۰
ولوو XC60 R-Design Plusناموجود۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰
ولوو XC90 – Momentum۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
ولوو XC90 – R-Design مدل ۲۰۱۷۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ولوو XC90 – Inscription۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ولوو XC90 – Inscription مدل ۲۰۱۷۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰
هوندا – Honda
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت نمایندگی ( تومان )
هوندا سیویک فول ۲۰۱۷۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰وارداتی
هوندا آکورد تیپ ۲ – LXB۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰
هوندا آکورد تیپ ۳ – EXA۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰
هوندا آکورد تیپ ۴ – EXB۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰
هوندا آکورد تیپ EXL۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰
هوندا آکورد هیبرید – ۲۰۱۵۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰
هوندا CRV تیپ EX۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰
هوندا CRV تیپ EXL۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰۲۳۹,۹۰۰,۰۰۰
هوندا CRV تیپ Touring۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۸,۶۰۰,۰۰۰
میتسوبیشی – Mitsubishi
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت نمایندگی ( تومان )
میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰۷۱,۳۰۰,۰۰۰
میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰۷۸,۸۰۰,۰۰۰
میتسوبیشی لنسر ۱٫۸ – تیپ ۴ مدل ۲۰۱۶۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰۱۲۷,۸۰۰,۰۰۰
میتسوبیشی لنسر ۱٫۸ – تیپ ۴ مدل ۲۰۱۷۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰۱۳۴,۸۰۰,۰۰۰
میتسوبیشی ASX 2015 – تیپ ۲۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰۱۴۶,۸۰۰,۰۰۰
میتسوبیشی ASX 2015 – تیپ ۴۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰
میتسوبیشی ASX 2016 – تیپ ۴۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰
میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۶ . اتاق جدید۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰۲۰۶,۳۰۰,۰۰۰
میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۷ . اتاق جدید۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰۲۰۹,۸۰۰,۰۰۰
سئات – Seat
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت نمایندگی ( تومان )
سئات لئون / آئودی۱۵۴,۱۰۰,۰۰۰
سئات لئون / فولکس واگن۱۳۴,۴۰۰,۰۰۰
اوپل – Opel
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت نمایندگی ( تومان )
اوپل آسترا هاچ بک توربو ۱٫۴۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱۵۲,۴۰۰,۰۰۰
اوپل آسترا صندوقدار توربو ۱٫۴۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰۱۵۵,۶۳۰,۰۰۰
اوپل آسترا هاچ بک توربو ۱٫۶۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱۶۳,۱۴۰,۰۰۰
اوپل آسترا صندوقدار توربو ۱٫۶۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰۱۶۶,۳۵۰,۰۰۰
اوپل کورسا اتوماتیک ۲۰۱۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰
اوپل کورسا دنده ای ۲۰۱۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰۹۵,۵۰۰,۰۰۰
اوپل کورسا اتوماتیک ۲۰۱۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰
اوپل کورسا اتوماتیک ۲۰۱۶۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
اوپل اینزیگنیا۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰
اوپل موکا۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱۵۷,۶۳۰,۰۰۰
اوپل آدامبه زودی
DS Automobiles
نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت نمایندگی ( تومان )
دی‌اس ۵LS۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰
دی‌اس DS 6۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰۲۱۸,۹۰۰,۰۰۰
دی‌اس DS6 مدل ۲۰۱۷۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰۲۲۴,۹۰۰,۰۰۰
دی‌اس NEW DS 5۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰
دی‌اس DS5 مدل ۲۰۱۷۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰

 

مطالب مرتبط

1 نظر

  1. ‍پینگ بک: قیمت روز خودرو های وارداتی تاریخ ۲۰ ارز ۹۵ - مجتمع فوق تخصصی CNG

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *