معرفی سیستم هشدار خروج از خط

معرفی سیستم هشدار خروج از خط

این سیستم با استفاده از دوربین و سنسور بر خط کشیهای یک جاده نظارت دارد .بدین صورت که اگر خودرو نزدیک خطوط متمایل شود و قبل از اینکه بین خطوط قرار گیرد, هشداری به راننده ارسال میشود تا از خطرهای احتمالی در امان باشد .این هشدار بوسیله ی ویبره در فرمان یا صندلی و یا بصورت صوتی به راننده خبر میدهد.

سیستم هشدار خروج از خط در مواقعی که راننده به سمت چپ یا راست متمایل میشود بخصوص در حین خواب آلودگی بصورت خودکار هشدار میدهد و از تصادفات مرگبار جلوگیری میکند.

این سیستم جدید در اکثر خودروهای مدرن مورد استفاده قرار میگیرد .

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.