معرفی سیستم کنترل کریز

معرفی سیستم کنترل کریز

سیستم کنترل کریز با کمک ماهواره ها و نظارت مستمر بر اطراف , سرعت خودرو را تنظیم میکند! این سیستم با مشاهده ی تابلوهای راهنمایی و رانندگی با ثبت و تحلیل اطلاعات  سرعت را تنظیم میکند .سیستم کریز با داشتن یک جی پی اس داخلی سرعت فعلی را ثبت و با کمک دوربین های خود سرعت بهتر را بصورت دستوراتی پیام میکند .

دوربین های سیستم کریز فقط تابلوها را تحت نظارت ندارد بلکه با بررسی خودرو های اطراف فاصله ی خودرو را همیشه در امنترین حالت هشدار میدهد .اگر فاصله ما با خودروی جلویی خیلی نزدیک شود این هشدار بصورت خودکار به ترمز ها منتقل میشود تا از خطرات احتمالی جلوگیری کند .

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.