آموزش نگه داری از سلامت خودرو

آموزش نگه داری از سلامت خودرو

*- از رانندگی با سرعت زیاد در جاده‌های ناهموار یا دارای سنگ ریزه خودداری کنید.

*- بدنه خودرو خودر را همیشه تمییز نگه دارید و از آلوده شدن به مواد روغنی، جلوگیری نمایید.

*- از پارک کردن خودرو در فضاهای آلوده، محیط‌های صنعتی، کارگاههای ساختمانی، زیر درختان، انبارهای دارای رطوبت و زیر نور شدید آفتاب خودداری کنید.درصورتضرورت حتما از چادر خودرو استفاده کنید.بهترین مکان پارک (توقف) خودرو فضاهای سرپوشیده با جریان هوای آزاد است.

*- لکه‌های احتمالی، رنگهای مزاحمـ، قیر و… را قبل از شست و شوی، با حلـالهای مناسب که به رنگ اصلی خودرو، آسیبی وارد نمیکنند پاک کنید.

*- نقاطی از خودرو که قابل رویت نیستند مثل زیر گلگیرها را همیشه از رسوبات تمییز کنید تا باعث پوسیدگی بدنه خودرو نشوند.

*- بعد از انجامـ رانندگی بعلت وجود نمک و سنگ ریزه در گل ولـای و برف، خودرو را بشوئید

*- در صورت نشت آب به صندوق عقب و قسمتهای داخلی، خودرو آن را حتما خشک کنید.

*- اگر قسمتهای مختلف متصل به خودرو، در هنگامـ رانندگی شل شده و باعث ایجاد لرزش و سر و صدا میشود آن‌هـا را محکمـ کنید.

*-تنظیمـ مداومـ درهاو راحت باز و بسته شدن آن‌هـا  باعث سالمـ ماندن ستونهای خودرو میشود.

*- روغن کاری لولـای مختلف خودرو قفل در پوش موتورو صندوق عقب رابطور مرتب انجامـ دهید.

*- از محکمـ بودن اتصالـات موتور بر روی شاسی خودرو (دسته موتور) اطمینان حاصل کنید.

*- از حمل و نقل اجسامـ فلزی حجیمـ مثل کپسول گاز، در صندوق عقب بدون اطمینان از ثابت ماندن آن و همچنین از حمل سوخت اضافی، در خارج از باک جدا خودداری نمائید.

*- از حمل بارهای حجیمـ که مانع بسته شدن در صندوق عقب خودرو میشوند جدا خودداری نمائید.

 

انجامـ موارد زیر برای مراعات مقررات ایمنی ضرورت دارد.

*- یک دستگاه اطفاء حریق و جعبه کمکهای اولیه پزشکی را در دسترس داشته باشید.

*- باطریها محتوی مایع اسید سولفوریک هستند که در صورت تماس آن با پوست بدن و یا چشمهاباعث ایجاد صدمات جدی میشود.در چنین مواردی نقاط آغشته به اسید را با آب کاملـا بشوئید و یا در صورت لزومـ برای پیشگیری از ضایعات به پزشک مراجعه نمائید.

*- برای کار در زیر خودرو از پایه‌های مطمئن و با ایمنی کامل استفاده نمائید.جکها فقط برای بالـا بردن خودرو مورد استفاده قرار میگیرند.برای مراعات موارد ایمنی در هنگامـ کار در زیر خودرو آنرا در روی پایه‌های مطمئن قرار دهید.قبل از بالـا بردن خودرو توسط جک، ترمز دستی را بکشید و جلوی چرخ هایی را که در روی زمین قرار خواهند داشت با موانعی مسدود نمائید.

*- در هنگامـ استفاده از روغن ترمز ضدیخ، رنگها و حلـالها به دستورات کارخانجات سازنده جهت طریقه استفاده صحیح از آن‌هـا  با ایمنی لـازمـ توجه نمائید.مایعات مذکور سمی و خطرمرگ را بهمراه دارند.همیشه پس از استفاده، در پوش ظرف محتوی آن‌هـا  را کاملـا بسته، آب بندی کنیدوآن‌هـا  را در جای امن و دور از دسترس کودکان نگهداری نمائید.

*- از ابزارها بطور مناسب استفاده کرده و نگهداری و مراقبتهای لـازمـ را در مورد آن‌هـا  بعمل آورید. لقی دسته چکش، عدمـ اتصال بدنه در مدارهای الکتریکی، خوردگی بیش از حد در سنبه ها، دمـ باریک و پیچ گوشتیها، سائیدگی و ترک در آچار بکس هاو نیز آچارهای معمولی، خرابی دسته جغجغه و اتصال غلط در مدارهای الکتریکی میتواند بنوبه خود خطر آفرین باشد.

*- در هنگامـ استفاده از آچار قابل تنظیمـ (انبرقفلی) ، فکهای آن کاملـا باید با مهره یا سر پیچ در گیر شوندونیروی وارد بر آن در هنگامـ محکمـ کردن باید بر روی فک ثابت اعمال گردد.

از آچار بکس و آچارهای دو سر با اندازه مناسب با سر پیچ یا مهره استفاده نمائید.آچارها در هنگامـ استفاده برای باز و بستن پیچ و مهره‌ها باید کاملـا بطور صحیح در روی آن‌هـا  قرارداده شوند.

در بعضی موارد برای درگیر نمودن آچار با پیچ و مهره، میتوان از ضربات آرامـ چکش که در جهت عمود بر آن‌هـا  نواخته میشود استفاده نمود.

*- قبل از شروع بکار بر روی موتور روشن، ترمز دستی را بکشیدو جلوی چرخها ی محرک خودرو را با موانعی مسدود نمائید.

 

مواردی که در هنگامـ تعمیر و نگهداری خودرو باید از آن جدا خودداری کرد:

موتور خودرو را در محلهایی که فاقد تهویه مناسب است به حالت در جا نگذارید زیرا تنفس گازهای خروجی از لوله اگزوز مانند گاز منواکسید کربن برای سلـامتی افراد بسیار مضر میباشد.این گاز سمی پس از ورود به ریه در مجاری تنفسی رسوب و در اثر ادامه تنفس در هوای آلوده به چنین گازی بتدرج مسمومیت‌های شدیدی در بدن ایجاد مینمایند. برای جلو گیری از این پیامد در محیطهای سربسته و گاراژها باید از تهویه مناسب استفاده شود.

*-در هنگامـ کار با وسایل و قطعات متحرک، از لباس کار گشاد استفاده نموده و از بستن کراوات جدا خودداری نمائید. ضمنا لباس کارهای آستین کوتاه ایمنی بیشتری دارند.برای محافظت انگشتان پا از صدمات احتمالی و جلوگیری از لغزیدن در سطوح لغزان محیطهای کار، از کفشهای ایمنی مناسب استفاده نمائید. ساعتهای مچی، دستبندفسگک‌های تزئینی کمربند، زنجیر گردن و وسایلی از این قبیل نیز میتواند در هنگامـ کار باعث صدمات و ضایعات زیادی شوند. موهای بلند سر را مهار کردهو یا آن‌هـا  را در زیر کلـاه جمع کنید.

*- از جیبهای لباس کار خود بعنوان جعبه ابزار استفاده نکنید. احتمال فرورفتن ابزارهایی مانند پیچ گوشتی به بدن در اثر وارد آمدن ضربه یا لغزیدن و افتادن برروی زمین وجود دارد. حتی یک دستمال آویزان از جیب لباس کار میتواند در بین قسمتهای محرک خودرو درگیر شده و خطراتی ایجاد نماید.

*- از استعمال دخانیات در هنگامـ کار در محیطهایی که مایعات قابل اشتعال وجود دارد، جدا خودداری نمائید.

*- از استعمال دخانیات در هنگامـ کار با باطری جدا خودداری نمائید.زیرا در هنگامـ شارژباطری گاز هیدروژن از آن متصاعد شده که در اثر بیاحتیاطی میتواند باعث انفجار باطری گردد.

*-دستهای خود را با بنزینتمییز نکنید.برای این کار از صابون و مایعات پاک کننده مناسب استفاده نمائیدسرب موجود در بنزین میتواند از طریق بریدگیهای دست وارد بدن شده و باعث ایجاد امراض گوناگون میگردد.بنزین همچنین چربی‌های طبیعی پوست دست را از بین برده و پوست را برای جذب روغن و گریس آماده مینماید.

 

باطری خودرو

*-بررسی ارتفاع سطح مایع (باستثنای باتریهایی که نیاز به سرویس و نگهداری ندارند) حداقل یکبار در ماه و در مناطق گرمسیر با فواصل زمانی کوتاهتر از یک ماه بررسی نمائید.

در باتریهایی که دارای پوسته نیمه شفاف هستند.سطح آب باتری را میتوان ازبیرون مورد بررسی قرار داد.در سایر باتری‌ها برای این کار باید درپوش خانه‌های باتری را از روی آن باز نموده و سطح آب باطری در هر یک از خانه‌ها باید تا ارتفاع پائین حلقه شکاف دار داخلی یا ارتفاع علـامت بر روی پوسته باتری در نظر گرفته شود را مورد بررسی قرار داد. در صورت پایین بودن سطح مایع، فقط آب مقطر به آن اضافه نمائید.

*- خانه‌های باطری کاملـا جدا از همـ ساخته شده اند، لذا بررسی ارتفاع سطح آب باتری در هر یک از آن‌هـا  باید بطور جداگانه صورت گیرد.در هنگامـ برودت زیاد هوا بهتر است ÷س از اضافه نمودن آب مقطر به باطری، مسافت مناسبی را با خودرو طی کرد تا بدین وسیله آب با آب باطری مخلوط شده و از انجماد آن جلوگیری شود.

 

مخزن روغن ترمز خودرو

نکته: هر روز یکبار باید سطح روغن در مخزن روغن ترمز بازدید گردد.

*- خودرو را در روی یک سطح صاف پارک نمائید.

*- در پوش منبع روغن ترمز را قبل از باز کردن آن تمیز کنید.بعضی از درپوشها به وسیله پیچ درجای خود بسته میشوند.در بعضی از مدلهای جدید مخزن روغن ترمز از مواد پلـاستیکی ساخته شده و دارای در پوش پیچی میباشد.در پوش را باز کنید.در انجامـ این کار دقت نمائید باعث افتادن و یا پاره شدن لـاستیک دیافراگمـ زیر آن نشود.از ریختن و یا تماس روغن ترمز با قسمت‌های رنگ شده بدنه خودرو نیز جلوگیری کنید، زیرا این روغن باعث خوردگی رنگ میشود.

*- ارتفاع سطح روغن ترمز در سیلندر اصلی باید در حدود ۶ میلی متر پائین‌تر از لبه بالـای آن باشد.

*- در صورت نیاز به افزودن روغن، فقط از روغن ترمزهای مرغوب استفاده نمائید.روغن ترمز باید تازه باشد. زیرا روغن ترمز فاسد و کهنه باعث خوردگی و تخریب سیستمـ مدار ترمز میگردد.

*- اطمینان از صحت قرار گرفتن درپوش سیلندر ترمز و لـاستیک دیافراگمـ، در محل مناسب خود.در صورت پائین رفتن ارتفاع سطح روغن در سیلندر ترمز، باید سیستمـ ترمز را از نظر نشتی مورد بررسی قرار داد. لـازمـ به ذکر است که پائین رفتن سطح روغن در سیلندر ترمز در نتیجه سائیده شدن تدریجی لنت‌های ترمز میباشد. نزول سطح روغن به مقدار ۳ میلی متر پس از طی حدود ۱۷۰۰ کیلومتر قابل پیش بینی میباشد.

نکته: روغن ترمز میتواند رطوبت هوا را جذب نماید. در اثر این کار میزان کیفیت و کارایی آن کاهش یافته و باعث زنگ زدگی سیلندر ترمز در مدار داخلی سیستمـ ترمز میگردد.برای جلوگیری از این کار در پوش سیلندر اصلی ترمز را بلـافاصله پس از بررسی‌های لـازمـ در جای خود قرار دهید.

 

میزان کشش تسمه‌های خودرو (تنظیمـ تسمه)

*- هر ماه یکبار و یا پس از طی ۲۰۰۰ کیلومتر، باید کشش تسمه‌های پمپ آب، دینامـ (مولد برق خودرو) ، پمپ فرمان هیدرولیکی، پمپ هوا و کمپرسور دستگاه تهویه مطبوع و نیز شرایط آن‌هـا  بررسی نمود. در صورت سایش و یا نخ نما شدن، حتما آن‌هـا  را تعویض نمائید.

*- کشش تسمه بوسیله ابزار مخصوص که به همین منظور در نظر گرفته شده بررسی میگردد.در صورت مهیا نبودن چنین ابزاری، این کار را میتوان با فشار دادن انگشت شست در نقطه‌ای از وسط تسمه انجامـ داد.در صورتی که طول تسمه در بین دو فولی کمتر از۳۰ سانتی متر باشد مقدار خلـاصی آن باید بین ۳ تا ۶ میلیمتر و طویلتر از ۳۰ سانتی متر بین ۳ تا ۱۰ میلی متر باشد.

 

نکاتی در مورد یخ و ضد جوش

تاپنجا سال پیش از آب به عنوان مایع خنک کننده خودروها، باموفقیت استفاده میشد اما آب در عین حال که از لحاظ خواص انتقال حرارت بسیار خوب است از برخی لحاظ آب دارای نقایص زیادی میباشد بویژه در سیستمهای خنک کننده موتورهای جدید که در شرایط سخت تری باید کار کنند لذا سازندگان خودرو، مخلوطی از آب و ضد یخ به نسبت ۵۰ به ۵۰ راتوصیه میکننددلـایل چنین توصیه‌ای همـ این است که:

آب به تنهایی نقطه جوش پائینی داردیعنی در دمای بالـای کارکرد موتور به نقطه جوش میرسد.

*- نقطه انجماد بالـایی دارد یعنی در سرما زود یخ میبندد.از همه مهمتر باعث پوسیدگی و زنگ زدگی قطعات رادیاتور و بدنه موتور میشود.

ضد یخهای مرغوب، حاوی اتیلن گلیکول و مواد افزودنی ضد یخ در سیستمـ خنک کننده مصرف میشود نقطه جوش مایع، بالـاتر از آب خالص خواهد بود و نقطه انجماد مایع کاهش میابد همچنین قطعات سیستمـ خنک کننده از زنگ زدگی و پوسیدگی مصون میمانند.

 

وایر شمع خودرو

*- با وجودی که علـائمـ خرابی در وایر شمع‌ها معمولـا قابل رویت نمیباشند ولی باید آن‌هـا  را هر بار هنگامـ تنظیمـ موتور مورد بررسی قرار داده و پس از ۸۰۰۰ کیلومتر تعویض گردند.

*- ترک و بریدن در وایرها قابل رویت میباشد ولی بعضی از آن‌هـا  دارای عایق سیلیکونی میباشند که وجود عیوب یاد شده در آن‌هـا  را نمیتوان روئیت نمود.

*- همه وایر شمع‌ها باید یکجا تعویض گرددو وایرهای تعویضی بهتر است از همان جنس قبلی انتخاب شوند.

 

سطح روغن در موتور خودرو

*- ارتفاع سطح روغن موتور باید بطور مرتب هر هفته یک بار و یا در هر توقف برای شوخت گیری بررسی گردد. این کار بهتر است در هنگامی که درجه حرارت موتور در حد عادی میباشد انجامـ گیرد.

*-بررسی ارتفاع سطح روغن در موتور بلـافاصله پس از خاموش کردن آن، مقدار حقیقی روغن داخل آنرا مشخص نمیکنند چون هنوز همه روغنها از قسمت‌های مختلف به داخل مخزن برگشت داده نشده اند.برای تشخیص ارتفاع صحیح روغن خودرو را در سطحی تراز پارک نمائید:

۱ – میله عمق سنج را از جای خود خارج نموده وپس از تمییز کردن، مجدداآنرا در جای خودقرار دهید.

۲- میله عمق سنج (گیج) رامجددا از جای خود خارج نمائید و با جلوگیری از ریزش روغن آنرا به حالت افقی نگهدارید.سطح روغن باید بین علـائمـ add (اضافه) و یا full (پر) برروی میله عمق سنج باشد.

۳- در صورت پایین‌تر بودن ارتفاع روغن از علـامت سطح پائین میبایست مقدار کافی روغن در موتور بریزید تا ارتفاع آن برابر با علـامت با علـامت بالـائی میله عمق سنج گردد. فواصل علـائمـ روی میله در حدی است که با ریختن کمتر از یک لیتر روغن به داخل موتور ارتفاع سطح آن از علـامت add به علـامت fullصعود خواهد کرد. روغن از مجرای در پوش دار واقع در روی درب سوپاپ‌ها به داخل موتور ریخته میشود. فقط از روغن‌های مرغوب توصیه شده از طرف کارخانه سازنده خودرو استفاده نمائید.

۴_از ریختن روغن اضافی در داخل موتور خودداری شود.زیرا این کار باعث نشت از شمعها و نیز خرابی کاسه نمد میگردد.

 

مایع شستشوی شیشه خودرو

سطح آب مخزن شستشو شیشه خودرو باید هرهفته مورد بازدید قرار گیرد.

برای شستشوی بهتر، مایع داخل مخزن را میتوان به نسبت ۵۰ – ۵۰ با مواد تمییزکننده مخلوط نمود. هرگز از محلول ضد یخ استفاده نکنید.زیرا این محلول به رنگ خودرو صدمه میرساند.

برف پاکن و شستشو دهنده شیشه

برای استفاده مفید و موثر و نیز دوامـ عمر برف پاک کن و تیغه‌های آن باید آن‌هـا  را تمییز نگهدارید.شیره‌های گیاهی گزدوخاک و گل و لـای جاده‌ها در صورت باقی ماندن در روی شیشه باعث خرابی تیغه برف پاک کن میشود.

توصیه میگردد که شیشه جلو را حداقل هر هفته یکبار با مواد پاک کننده شیشه به دقت شستشو نموده و لـاستیک تیغه برف پاکن را با پارچه مرطوب و تمییز خشک کنید.در صورت ترک یا بریدگی در لـاستیک و نیز مشاهده خرابی در تیغه‌ها آن‌هـا  را تعویض نمائید.

 

تایر (لـاستیک) خودرو

فشار هوای داخلی لـاستیکها باید یکبار در هفته بازدید گردد.در این رابطه ممکن است جدولی جهت توصیه فشار مناسب هوای داخل لـاستیکها ارائه شده باشد.تنظیمـ دقیق فشار هوای داخل لـاستیکها، تنظیمـ سوخت و نیز دوامـ عمر لـاستیک را به همراه خواهد داشت.معمولـا فشار هوای لـاستیک زاپاس به مراتب بیشتر از بقیه آن‌هـا  در نظر گرفته میشور.

همزمان با تنظیمـ فشار، آج لـاستیک را از نظر بریدگی، سائیدگی و سایر صدمات احتمالی بررسی نمائید.سروالف (روزنه ورودی باد لـاستیکها) را از نظر نشتی آزمایش شده.

لـاستیکها را همچنین از نظر سایش غیر یکنواخت بررسی نمائیدو در صورت لزومـ زوایای چرخهای جلو راتنظیمـ نمودهو یا لـاستیکها را مطابق با جهت و دستورالعمل داده شده از طرف کارخانه سازنده جابجا نمائید.

 

قبل از خرید لـاستیک به خصوص از نظر نوع، اندازه و کیفیت و موارد زیر مورد توجه قرار دهید:

۱- کیفیت و ظاهر هر چهار لـاستیک باید مانند همـ باشد.

۲- ابعاد لـاستیکها باید متناسب با رینگ چرخها باشد.در این رابطه فروشندگان لـاستیک جداول راهنمائی را در اختیار دارند، عدمـ تناسب اندازه‌های لـاستیکبا رینگ چرخ باعث فرسایش سریع آن میگردد.

۳- قطر خارجی بزرگتر از اندازه معمول رینگ و لـاستیک باعث از بین رفتن دقت سرعت سنج، برهمـ خوردن تناسب ساعت دورانی موتور نسبت به سرعت خودرو، بالـا رفتن مصرف سوخت و کمـ شدن شتاب اولیه خودرو میگردد.سازندگان لـاستیک کلیه ابعاد آن‌هـا  را برای جلوگیری از موارد ذکر شده دقیقا مورد بررسی قرار میدهند.

۴- لـاستیک یدک (زاپاس) خودرو باید برای استفاده د رمسافتهای کوتاه و همراه با سرعت متوسط خودرو باشد.

۵- لـاستیکها نباید د رهنگامـ دور زدن خودرو یا عبور از موانع و نیز در هنگامـ اعمال بار با بدنه قسمتهای اطراف خود (گلگیر) تماس پیدا نماید.

 

جابجایی لـاستیکها:

برای سایش یکنواخت کلیه لـاستیکها باید آن‌هـا  را پس از طی (حدود ۱۰۰۰۰ کیلو متر) جابجا نمود.

پنچر شدن در واقع خروج هوای داخل لـاستیکها میباشد که این امر میتواند در اثر وارد شدن میخ یا یک شی تیز به داخل تایر، اتفاق بیفتدحتی اگر تایر نو باشد. لـاستیکهایی که دارای بافت فولـادی هستند در مقابل عوامل موجود درراه باعث بروز پنچری میشوند، مقاومت بیشتری از خود نشان خواهند داد.

اکثر مواقع پنچر شدن باعث کاهش فشار هوای داخل تایرها شده و آن‌هـا  را از رینگ جدا میکند. میانگین عمر لـاستیکها معمولـا ۹۶۰۰۰ کیلومتر است، ولی تحت شرایط زیر کاهش میابد، ترمزهای شدید، رانندگی در هوای گرمـ، رانندگی با سرعتهای زیاد، باشتاب زیاد شروع به حرکت کردن، رانندگی در راههای با شرایط بد.

هرگز زمان تعویض تایر را تا موقعی که کاملـا سائیده و سطح آن‌هـا  صاف شده و یا رویه آن‌هـا  ترک خورده باشد به تعویق نیندازید.همواره با کنترل فشار هوای داخل لـاستیکها، بالـانس کردن لـاستیکها و میزان کردن فرمان میتوان عمر لـاستیکها را افزایش داده و از پنچر شدن آن‌هـا  جلوگیری کرد.

 

برای تعویض لـاستیک از روش زیر استفاده کنید:

۱- اگر خودروی شما دنده اتوماتیک است، دنده را در حالت پارک قرار دهید و اگر سیستمـ دنده دستی است، آنرا در وضعیت دنده عقب قرار دهید.فلـاشر‌های عقب را روشن کرده و ترمز دستی رانیز بکشید.مطمئن شوید که همه سرنشینان از خودرو پیاده شده اندپس از آن در پست خودرو مثلث خطر و یااشیاء منعکس کننده نور قررار دهید بطوری که حداقل از ۴۵ متری قابل روئیت باشد.

برای آنکه مطمئن شوید که ماشین سر نخورده یا از روی جک نخواهد غلطید، یک تکه آجر سنگ یا چوب یا چوب چرخ به عنوان مانع در جلو یا عقب تایر ماشین بصورت مورب قرار دهید.گذاشتن مانع برای جلوگیری از حرکت در شیب است.در سطح صاف تفاوتی ندارد ولی بهتر است اگر چرخ عقب نیاز به تعویض دارد زیر چرخ جلو و اگر چرخ جلو نیاز به تعویض دارد زیر چرخ عقب گذاشته شود.

۳- جک را در محل مناسب خود که در راهنما خودرو مشخص کرده، در زیر ماشین قرار دهید.به آرامی جک بزنید تا ماشین بلند شود. مطمئن شوید که جک به خوبی با ماشین در گیر شده است. جک زدن را تا جایی ادامه دهید که ماشین به اندازه کافی از زمین بلند شود و بتوان پیچهای لـاستیکرا که در تماس با زمین است را باز کرد مراقب باشید در چنین وضعیتی هیچ قسمتی از بدن شما زیر خودرو قرار نگیرد.

اگر رینگ دارای قالپاق میباشد برای دسترسی به پیچها آنرا بردارید.همه ی پیچها را شل کنیدولی بطور کامل در نیاورید.اگر پیچها مدت زیادی است که باز نشده اند ممکن است باز نمودن آن‌هـا  مشکل باشد.اگر روغن ترمز همراه خود دارید کمی از آنرا در روی پیچها (محل رزوه) بریزید و چند دقیقه صبر کنید.حتی اگر لـازمـ باشد میتوان از فشار بدن و پاها نیز برای باز کردن پیچها و یا لوله‌ای به اندازه نیمـ متر که بتوان آنرا در داخل دسته آچار چرخ وارد نمود و استفاده کرد.پیچها را به صورت متقاطع و دایرهای باز کنید.

۵- جک زدن را ادامه دهید تا چرخ بطور کامل از روی زمین بلند شود. مهره‌ها را از روی پیچها باز کنید. لـاستیک را بطوز کامل از محل خود در آورید و در محل امنی قرار دهید که در صورت در رفتن جک آسیبی به ماشین نرسد. سوراخهای رینگ زاپاس را در امتداد پیچها قرار داده و با کمی فشار و بهآرامی لـاستیک را جا بزنید. پس از جا زدن لـاستیکها مهره‌ها را ابتدا چند رزوه با دست ببندید که این کار باعث جلوگیری از هرز شدن رزوها میشود را با همان روش در جای خود قرار داده و بصورت یکی در میان و ضربدری با استفاده از آچار سفت کنید.

۶- برای سفت نمودن مهره ها، اهرمـ جک را در جهت مخالف پیچانده و خودرو را پائئی بیاورید. مطمئن شوید که خودرو بطور کامل روی زمین قرار گرفته است.لـاستیک پنچر را در پوشش زاپاس قرار دهید. پس از اتمامـ کار اشیائی را که محض اطمینان در جلویا عقب خودرو قرار داده اید بردارید.

*- اکثر لـاستیکها ی زاپاس برای حداکثر سرعت ۸۰ کیلومتر در ساعت طراحی شدهاند و حرکت با سرعتی بیش از آن میتواند خطر آفرین باشد و به هیچ عنوان توصیه نمیشود.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.