آئودی r8
  • مشخصات آئودی r8 + عکس

    به گزارش مجله خودرو، آئودي آر8 را مي توان از پروژه*هاي مفهومي كه به خط توليد رسيده است، برشمرد.خودرويي اس ...

    به گزارش مجله خودرو، آئودي آر8 را مي توان از پروژه*هاي مفهومي كه به خط توليد رسيده است، برشمرد.خودرويي است دو در اسپرت كه قادر به حمل فقط دو نفر مي باشد. در ساخت آئودي آر8 از آلومينيوم و فيبر كربن است ...

    بیشتر بخوانید