انواع تايرها
  • انواع تايرها

    لاستيک هاي تابستاني : در درجه اول براي  رانندگي در  هواي خشک و کم رطوبت طراحي شده اند، لاستيک هاي تابستان ...

    لاستيک هاي تابستاني : در درجه اول براي  رانندگي در  هواي خشک و کم رطوبت طراحي شده اند، لاستيک هاي تابستاني  براي عملکرد  خوب  بر روي  برف و  يخ و يا دماهاي سرد ساخته نشده اند. لاستيک هاي تابستاني  برا ...

    بیشتر بخوانید