دنده ماشین
  • کوئیک شیفتر چیست؟

    در جعبه دنده های دستی معمولی عمل تعویض دنده به صورت حرف اچ انجام میپذیرد.در خودروهای مسابقه ای عمل تعویض ...

    در جعبه دنده های دستی معمولی عمل تعویض دنده به صورت حرف اچ انجام میپذیرد.در خودروهای مسابقه ای عمل تعویض دنده به صورت متوالی برای دقت و سرعت بالاتر انجام می گیرد. هر چه عمل تعویض دنده سریع تر انجام پذ ...

    بیشتر بخوانید