سیستم cng
  • آشنایی با سیستم cng

    گاز طبیعی سوخت بسیار مناسبی برای استفاده در خودروها می باشد .  مشخصه های آلایندگی و احتراق آن در مقایسه ب ...

    گاز طبیعی سوخت بسیار مناسبی برای استفاده در خودروها می باشد .  مشخصه های آلایندگی و احتراق آن در مقایسه با سایر سوختها بهتر است به دلیل تفاوت خواص گازطبیعی با سوختهای دیزلی و بنزینی هیچ کدام از موتوره ...

    بیشتر بخوانید