معرفي مازراتی کوبانگ
  • Maserati Kubang 2013

    به گزارش مجله خودرو، مازراتی کوبانگ جدیدترین محصول کمپانی بزرگ مازراتی است که در سال 2011 این کمپانی بزرگ ...

    به گزارش مجله خودرو، مازراتی کوبانگ جدیدترین محصول کمپانی بزرگ مازراتی است که در سال 2011 این کمپانی بزرگ اقدام به طراحی آن کرد و اکنون که طراحی آن به پایان رسیده و مراحل نهایی تست و طراحی خود را طی م ...

    بیشتر بخوانید