هونداCR-Z
  • هوندا CR-Z برای 2013

    هوندا CR-Z با تمرکز بر سبک تر شدن و بهبود عمل کرد خودرو بروزرسانی شده است. طراحی دوباره قسمت های داخلی و ...

    هوندا CR-Z با تمرکز بر سبک تر شدن و بهبود عمل کرد خودرو بروزرسانی شده است. طراحی دوباره قسمت های داخلی و خارجی این خودرو ظاهر زیبایی را به نمایش گذاشته است. این خودرو به دو موتور بنزینی و الکتریکی مجه ...

    بیشتر بخوانید