کلاچ خودرو
  • آشنایی با کلاچ

    کلاچ یک کلمه انگلیسی است و به معنی اتصال است. لیکن معنی مصطلح آن به وسیله‌ای اتلاق می‌گردد که عمل اتصال ی ...

    کلاچ یک کلمه انگلیسی است و به معنی اتصال است. لیکن معنی مصطلح آن به وسیله‌ای اتلاق می‌گردد که عمل اتصال یا قطع کردن را انجام می‌دهد. کلاچ ها اجزائی از ماشین هستند که به هنگام نیاز، ارتباط یک محور را ب ...

    بیشتر بخوانید